ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบปะปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒
การซื้อ ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒
การซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑
และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑ และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.บน.๑
  

download

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒
download
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๙/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
download