ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ผชย.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ดาวน์โหลดประกาศ

download

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑

download