ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๗ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ที่ บน.๑

download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดใหญ่ จำนวน ๙ จุด ที่ บน.๑

download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑)

download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑)

download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑

download