ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์อาคาร ผคยอ.ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถอาคาร ศปก.ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙
(อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง.๑๐๒ บน.๑ ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔
(อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้องรับรอง ป.) ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓
(อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้องรับรอง ป.) ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒
(อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้องรับรอง ป.) ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๔
(อาคารเครื่องมือเครื่องใช้ประจำ บ.) ที่ บน.๑
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download