ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑)

download