vector 2
"การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น เป็นภารกิจที่กว้างขวางลึกซึ้ง มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานของบ้านเมืองทุกส่วน ทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เข้ารับการอบรมพิเศษในสถาบันการศึกษา การรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความเจนจัด รอบรู้ ในสรรพวิทยาการอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง และในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาอบรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ทุกคน มีความรู้ ความสามารถพิเศษเพิ่มพูนขึ้นแล้วยังควรจะทำให้แต่ละคนได้เล็งเห็นถ่องแท้อีกว่า การที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงอยู่ได้นั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชน จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็น มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญต่างๆ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น อยู่ในความถูกต้องและความสุจริต บริสุทธิ์ใจในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ การงานของตนโดยเต็มกำลังความสามารถ และสติปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์คือ ความเจริญวัฒนา และความก้าวหน้าผาสุก ให้บังเกิดแก่ประชาชนทั่วหน้าก็จะเท่ากับเป็นการปกป้องและธงรงค์รักษาความมั่นคงของชาติและราชอาณาจักรไว้อย่างดี ที่สุด"
พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
vector 3

ข่าวย้อนหลัง>>>>>>
 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

23 กุมภาพันธ์ 2562

 • A20190219-2
  เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
 • A20190220
  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”
 • A20190215-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายทหารจาก Washigton State Air National Guard
 • A20190219
  พิธีพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
 • A20190215
  พิธีเปิดกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐
 • A20190212-3
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

23 กุมภาพันธ์ 2562

 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ

23 กุมภาพันธ์ 2562

 • C20190215
  พิธีพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190205-2
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190205
  ​กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190122-2
  ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล
 • C20190122-1
  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ นอส.สัมพันธ์
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

23 กุมภาพันธ์ 2562

 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • 20190118
  กองทัพอากาศจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันกองทัพไทย
 • 20190121
  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๔
 • 20190105
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
 • 20190110
  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่
 • 20190111
  กองทัพอากาศซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

23 กุมภาพันธ์ 2562

 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ