L

ข่าวย้อนหลัง >>>>>>
 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ ร่วมกิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” จว.นครราชสีมา โดยร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา และนำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ พร้อมด้วย ศบภ.บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ โดยมี นายวิเชียร ...

14-01-2563 Hits:14

ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

18 มกราคม 2563

 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • A20200113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศจีนเยี่ยมคำนับรองเสนาธิการทหารอากาศ
 • A20200113
  กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
 • A20200109
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • A20200115
  พิธีเททองหล่อ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”
 • A20200107-2
  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

18 มกราคม 2563

 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒

18 มกราคม 2563

 • C20200116
  ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
 • C20191225
  พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปกองทัพอากาศ
 • C20200102
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200103
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ ๙๙ปี ชุด “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” พ.ศ.๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200102-3
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

18 มกราคม 2563

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

18 มกราคม 2563

 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ...
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒