banner 20190402

 

ข่าวย้อนหลัง>>>>>>
 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 พฤษภาคม 2562

 • A20190507-2
  เสนาธิการทหารอากาศบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดกําลังรบ"
 • A20190507
  วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบปีที่ ๖๖
 • A20190429
  กองทัพอากาศประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) เตรียมทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ
 • A20190423
  การประชุมฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • A20190419
  วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ปีที่ ๙๗
 • A20190411
  รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๒

27 พฤษภาคม 2562

 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี

27 พฤษภาคม 2562

 • C20190516
  การประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190423
  กองทัพอากาศ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่่ ๑๒
 • B20190430
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์
 • C20190320-2
  ๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20190320
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

27 พฤษภาคม 2562

 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • E20190305
  เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
 • 20190215
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

27 พฤษภาคม 2562

 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง...
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี