banner 20190402

 

ข่าวย้อนหลัง >>>>>>
 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

23 ตุลาคม 2562

 • A20191018-3
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • A20191018-2
  ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • A20191018
  ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • A20191019-2
  กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา และชมรมภูมิพลังแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย” จังหวัดอุบลราชธานี
 • A20191019
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ดารานักแสดง และผู้สื่อข่าว ที่จะเดินทางลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 • A20191017-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ

23 ตุลาคม 2562

 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒

23 ตุลาคม 2562

 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20191016
  กองทัพอากาศเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191018
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191007
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20190925
  พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

23 ตุลาคม 2562

 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • E20190305
  เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
 • 20190215
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

23 ตุลาคม 2562

 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ...
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒