พิธีลงนามในเอกสารการรับส่งหน้าที่ ผบ.บน ๑ 
   พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.บน ๑ โดย น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน ทำหน้าที่ รอง.ผชท.ทหารไทย/วอชิงตัน (อดีต ผบ.บน.๑) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผบ.บน.๑ ให้กับ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ (คนใหม่)...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ปี ๒๕๕๗ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ในประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารพละ สนามกีฬากองบิน ๑ ...

พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด บน.๑  
   นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการสังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

รอง ผบ. บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะ ทอ.ประเทศอินเดีย  
   น.อ อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ. บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะ ทอ.ประเทศอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ทอ. กับ ทอ.อินเดีย ณ ห้องประชุม ๑ บก. บน.๑ ...

โครงการ อปพร. ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน  
   น.อ พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ. บน.๑ พร้อมด้วย น.อ ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ. บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ อปพร. ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ...

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค)  
   น.อ ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารอากาศ กองบิน๑ ร่วมรับฟัง โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ...

พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ทุนการศึกษากองบิน ๑ 
   น.อ กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ทุนการศึกษากองบิน ๑ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

คณะ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๗ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑  
   พันเอก อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณะอาจารย์และ นตท. ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๕๗ จำนวน ๖๕๘ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ...

เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในด้านการ รปภ. 
   นาวาอากาศเอก พิชัย โกทองเจริญ รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาทำการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย ...

ผบ.ทอ. อำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๑ 
   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. อำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๑ โดยมี น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ และ คุณ จีรนันท์ สุพิชญ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ...

ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการการบิน บน.๑ 
   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการการบิน กองบิน ๑ โดยมี น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร บน.๑ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา ทภ.๒ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๖๖ ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ปี ๕๗ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นาวาอากาศโท นิรัชร ธีรอำพน ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน ...

เยี่ยมอำลาไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยฑูตทหารฯ 
   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. และคุณจินตนา จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับเพื่ออำลา และให้โอวาท แก่นายทหารที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยในต่างประเทศ และภริยา ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑  
   น.อ.ทัศนะ มานิตย์ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ โดยมี น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ...

ผบ.คปอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศสอต.๒ฯ 
   พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ...

รอง.ผอ.สพร.ทอ.ตรวจเยี่ยม บน.๑ 
   น.อ.จิระศักดิ์ เรืองจวง รอง.ผอ.สพร.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานการพัฒนาระบบราชการของกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีฯ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...

ตรวจเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ฯ  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ และร่วมกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ...

มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ...

"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีกล่าวราชสดุดี ถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ...

โครงการสาบานตนป้องกันกำลังพล 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมโครงการสาบานตนป้องกันกำลังพลกองบิน ๑ เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ...

พิธีเปิดโครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ...

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติด บน.๑ 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...

"ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ๑๒ สิงหา" 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ๑๒ สิงหามหาราชินี ๕๗" ณ พื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา - เทศบาลนครนคราชสีมา และ แขวงการทางที่ ๑-๒ ...

ตรวจรับระบบรปภ.บน.๑ 
   พล.อ.ต.ชาญไชยวุทธิ์ วิมุกตลพ พร้อมด้วยคณะ สอ.ทอ. เดินทางมาทำการตรวจรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑ โดยมี น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ...

บรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้กำลังทางอากาศ"  
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ได้รับเชิญจาก ทภ.๒ เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๗ ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง " การใช้กำลังทางอากาศ" ณ ห้องประชุม๔ บก.ทภ.๒ ...

พิธีเปิดการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศ 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม-ทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

ต้อนรับคณะ TMTCG. USAF. 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ผู้แทน ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะจนท.TMTCG. USAF. ที่มาอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับจรวดนำวิถี AIM-9 ให้แก่ จนท.สพ.กทน.บน.๑...

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์  
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ...

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล "ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล "ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ โดยกองทัพภาคที่ ๒ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน - พุ่มทอง) 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน - พุ่มทอง) พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ 
   น.อ.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รอง จก.ยก.ทอ /หน.สน.ศพส.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑ ...

รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย 
   พล.ต.วุฒิ แสงจักร ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๕๗" ณ พื้นที่ปลูกต้นไม้ตามแนวถนน กองบิน ๑ ...

"กองบิน ๑ เติมฝัน ปันน้ำใจ เทิดไท้ ๘๒ พรรษา" 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ "กองบิน ๑ เติมฝัน ปันน้ำใจ เทิดไท้ ๘๒ พรรษา" ...

พิธีวางพวงมาลาพระบิดาแห่งกฏหมายไทย 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย...

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถบินปล่อยเดี่ยว 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถ และร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ ที่ผ่านการฝึกบินปล่อยเดี่ยว Class33 กับ บ.ข. ๑๙/ ก ...

พิธีเปิดการอบรมการบริหารทรัพยากร... 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบริหารทรัพยากร การซ่อมบำรุงกองบิน ๑ สาขาอากาศยาน และลานจอด ให้กับข้าราชการกองบิน ๑ ...

พิธีตรวจสอบความพร้อมรบ กองบิน ๑  
   พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ กองบิน ๑ ...

บันทึกเทปถวายพระพร ฯ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ...

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโคราช 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโคราช ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่องาน "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช" เพื่อดำรงสืบสานประเพณีไทย ...

"มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์" 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีบทองช่อที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร ...

"คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ นครราชสีมา"  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ นครราชสีมา" ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...

ถวายราชสักการะพระนารายณ์มหาราช  
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวัน "พระนารายณ์มหาราช" ...

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และมทบ.๒๑ ...

Operational Risk Management: ORM  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านมนุษยปัจจัย และการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน(Operational Risk Management: ORM) ...

งานหล่อเทียน"หลอมรวมใจไทนเป็นหนึ่งเดียว"  
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานหล่อเทียน จำนำพรรษา "หลอมรวมใจไทนเป็นหนึ่งเดียว" เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ...

เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑  
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หันตะเภา อำเภอวังน้อย และคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑ ...

"มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์"  
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

รอง.ผบ.บน.๑ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากออสเตรเลีย 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๑ ...

รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ 
   น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณลานข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๘  
   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในการแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๘ ...

จก.กร.ทอ.ตรวจเยี่ยมกิจการ กร.บน.๑ 
   พล.อ.ต.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านงานกิจการพลเรือนกองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ 
   น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟเพื่อหารือข้อราชการ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๗ ...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๗  
   น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗ "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" ...

ตรวจเยี่ยมด้านสายวิทยาการนิรภัยกองบิน ๑  
   น.อ.โชคดี สมจิตต์ ผอ.กนพ.สนภ.ทอ.พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสายวิทยาการนิรภัยกองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ...

ตรวจเยี่ยมด้านสายงานมาตรฐานการบินกองบิน ๑  
   พล.อ.ต.ธานินทร์ กิจสาลี เจ้ากรมจเรทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบินทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสายงานมาตรฐานการบินกองบิน ๑ ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑  
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ...

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณรในการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๑-๑๒ ...

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณ และปัญญา  
   น.อ.กฤษฏา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณ และปัญญา ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ...

พิธีเปิดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนต่างๆ ในกองบิน ๑ โดย ศูนย์รู้รักสามัคคี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ...

พิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ช่วยเหลือประชาชน 
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำกองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ในการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ...

โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย กองบิน ๑ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๑ ให้กับข้าราชการกองบิน ๑ ...

นอส.๖๖ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ 
   น.อ.เดชอุดม คงศรี ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะ นทน. หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๖๖ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพภาคที่ ๒ และกองบิน ๑ ...

จก.พธ.ทอ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ฯ 
   พลอากาศตรี พลินทร์ ทิมบรรเจิด เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกทหารพลาธิการ ณ กองบิน ๑ ...

บน.๑ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ 
   กองบิน ๑ โดยการนำของ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล และเวียนเทียน เนื่องในงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน บน.๑ ฯ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานวิหารพระพุทธทีปังกร ...

ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาต 
   น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๗ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฯ 
   ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ เพื่อมาประดิษฐาน ณ บุษบก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบสักการะ เนื่องในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ๒๕๕๗ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร 
   นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ...

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร 
   นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ สังกัด กองบิน ๑ ...

วันสถาปนากรมทหารราบที่ ๒๓ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๒๓ และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ ครบรอบปีที่ ๔๓ ...

ให้ความรู้ประชาชนในชุมชน และสถานศึกษา 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ พฤกพนาเวศ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยคณะ ในการเดินทางมาให้ความรู้แก่ชุมชนต่างๆ ในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

คณะจเร.ทอ.เดินทางมาตรวจติดตามฯ 
   น.อ.ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมเจรทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขการปฏิบัติราชการของกองบิน ๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ...

ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าฯ 
   นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน ๑ ...

นายกเทศมนตรีฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑ 
   นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เนื่องในโอกาสผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

วันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๑ 
   น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๑...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเสวนาสภากาแฟ  
   น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟเพื่อหารือข้อราชการ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗...

พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณ จิตลดา อจลบุญ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี...

เสธ.บน.๑ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ...

พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสธ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ...

พิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผบ.บน.๑ 
   น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผอ.กวช.สบศ.บก.ยศ.ทอ.(อดีต ผบ.บน.๑) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้กับ น.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผบ.บน.๑ (คนใหม่) และรับการตรวจพลสวนสนาม ภายหลังจากทำพิธีลงนามในเอกสารการรับส่งหน้าที่ ...

พิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ 
   นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ..

พิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรม ประจำกองบิน ๑ 
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี บรรจุพระบรมสารีริธาตุ พิธีมหาพุทธาพิเษกพระพุทธสีหนาท ราชสีมา อินทบูชิต และพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรม ประจำกองบิน ๑..

พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มฯ 
   พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ รอง.เสธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด กว่า ๒ แสนลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ..

ฝสธ.ประจำ สปช.ทอ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ 
   นาวาอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ..

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และบวงสรวงสิ่งเคารพสักการะ บน.๑  
   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และบวงสรวงสิ่งเคารพสักการะของชาวกองบิน ๑ เนื่องในเทศกาลวันมหาสงกรานต์ ..

รดน้ำขอพร แม่ทัพภาคที่ ๒  
   นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณจิตลดา อจลบุญ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญ และรดน้ำขอพร พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ ๒ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ..

   พลอากาศตรี อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุงกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรสุรนารี'๕๗ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม โดยมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ อาคารสุรพัฒนา ๒ ลานพลาซ่า และอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑(๑) นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑(๒) ร่วมกับ นาย กิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ คุณไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖ พธ.ด.กิตติมศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดพระนารายน์มหาราช วรวิหาร ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ในการเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวอวยพร แก่คณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬารักบี้ทีมเยาวชนหญิงจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ๒ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗...
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑(๑) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑(๒) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพร นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ สำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และ พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓...
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปหล่อ และเหรียญท้าวสุรนารี "กองพันย่าโม รุ่นที่ ๑" โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค ๑ ๒ ๓ และ ๑๒ ๑๓(ธรรมยุต) ณ กองพันทหารย่าโม...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์สโมสรทหารอากาศกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง วงดนตรีและการจับสลากแจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑...
Read More 

   พลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๔ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมระบบ SIMULATOR และ ACMI ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบโรงจอดรถตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกำลังพล และครอบครัวกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ และคณะผู้บริหารชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เทิดพระเกียรติสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ สู่แผ่นดิน ๕ ธันวามหาราช" เพื่อสนองพระราชดำริฯ และลดภาวะโลกร้อน ณ บริเวณริมหนองคูและริมทางหลวง ๒๐๖๘ ขามทะเลสอ-หนองสรวง ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเศรษฐกิจพอเพียง ๘๖ พรรษา มหาราชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมบ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา ...
Read More 

   น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผบ.บน.๑ เป็นนักกีฬาอาวุโสในการกล่าวนำการแข่งขัน และ น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ รอง ผบ.บน.๑ ทำการบินแสดงสมรรถนะเครื่องบิน F-16 ในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาว ให้แก่ข้าราชการทหารอากาศกองบิน ๑ ตามโครงการ "ให้" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวโพด ตามโครงการปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้วันแม่ บำรุงใส่ปุ๋ยวันพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการฯ ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตาม "โครงการปลูกข้าวเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าตรวจเยี่ยมการสาธิตกองร้อยควบคุมฝูงชน โดยกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ การสาธิตครั้งนี้มีการจำลองเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างฝูงชนกับเจ้าหน้าที่ฯ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ...
Read More 

   พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองเสนาธิการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ โดยมีแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประกอบพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖...
Read More 

   พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดถนน "ศุภวงศ์"ซึ่งเป็นถนนสายใหม่จากจุดรักษาการณ์ ๑(ช่องทางเดชอุดม) ถึงจุดรักษาการณ์ ๖(ช่องทางสนามกอล์ฟกองบิน ๑) โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ กล่าวรายงาน และนำนั่งรถทดสอบเส้นทาง ณ ช่องทางเดชอุดม กองบิน ๑ ..
Read More 

   พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตร เสนาธิการกิจ โรงเรียนสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๕๘ เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการกองบิน ๑ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศในรายการพิเศษทาง DTV สถานีเคเบิ้ล ทีวี นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดังกล่าว ณ ห้องบลูสกาย อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลอยกระทงพระราชทาน "ลอยกระทงบุ่งตาหลั่ว '๕๖ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย" ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา ชมรมเพื่อนสุวัจน์ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ลานนวมินทร์ ส่วนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ วัดบ้านลำเชียงไกร ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการทำการบิน เครื่องบิน F-16 ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศตรี ธนาวุฒิ ลิขิตสัมพันธ์ นักบินสังกัด ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักบันพร้อมรบ รุ่นที่ ๓๑ ให้กับนักบิน ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ..
Read More 

   พลตำรวจตรี ศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล หัวหน้าโค้ชกรีฑาทีมชาติไทย นำคณะผู้ฝึกสอนและนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟเพื่อหารือข้อราชการ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ และในการเดียวกันนี้ นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของกองบิน ๑ ...
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ ถวายสักการะ และกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ..
Read More 

   พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานดวงทิพย์วิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันรำลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้เอกราชครบ ๒๔๗ ปี ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีคล้องพวงมาลัย และแสดงความยินดีให้กับนักบินขับไล่ พร้อมรบ ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY Class 31) ..
Read More 

   น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วิดสุทธิศรีสุมังคลาราม (วัดหนองไผ่ล้อม) ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมชี้ช่องรวย 2013 โคราช" และงานแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วย ฯ พณ ฯ สุวัจน์ ลิปตภัลลพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองบิน ๑ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย ณ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ...
Read More 

   น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการนำผ้ากฐิณ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหนองไผ่ ...
Read More 

   น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาชนกองบิน ๑ ช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ศูนย์ภาษากองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑ พร้อมได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่พ้นการปฏิบัติราชการดังกล่าว ..
Read More 

   พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแผนกซ่อมเครื่องยนต์ ๓ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ณ กองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะ นนร.รวมเหล่าญี่ปุ่น จำนวน ๖ คน ในการเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน ๑ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย อบต.ท่าช้าง ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ "มาตรฐานการบินดีเด่น กองบิน ๑ เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖" ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน กองบิน ๑ ครั้งที่ ๑๐/๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดศรีสุรโยธินประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี พลอากาศโท ดร.ชนนนาถ เทพลิบ และนาวาอากาศเอกหญิง นนทิกาญจน์ เทพลิบ เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือ และถวายถุงยังชีพให้แก่พระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมเดินทางในคณะ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และทีมผู้สื่อข่าว SKY REPORT ของทางไทยทีวีช่อง ๓ ในการบินสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ..
Read More 

   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ..
Read More