ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อู่ตะเภา)
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีฯ ส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด บน.๑ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในอัตราเฉพาะกิจของ ทอ.ตามแผนเพื่อความมั่นคงของประเทศ ที่ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อู่ตะเภา) เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ สังกัด บน.๑ ประจำปี ๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ สังกัด บน.๑ ประจำปี ๕๘ โดยท่านได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณแก่ข้าราชการฯที่ได้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน กระทั่งครบวาระเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ ...

การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษอำลาเกษียณอายุราชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ในโอกาสอำลาเกษียณชีวิตราชการของ พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ผบช.ภ.๓ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมพิธี "วันมหิดล" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ ...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๕๘ ณ สนามกีฬากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลเจ้าพ่อทองดี
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลเจ้าพ่อทองดี เพื่อเป็นศิริมงคล ตลอดจนเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวข้าราชการกองบิน ๑ ณ ศาลเจ้าพ่อทองดี บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ บน.๑ ประจำปี ๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ บน.๑ ประจำปี ๕๘ ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "เมืองไทย โคราชมาราธอน ๒๐๑๕"
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติ รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ ในพิธีจัดการแข่งขัน เดิน - วิ่ง "เมืองไทย โคราชมาราธอน ๒๐๑๕" เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๘ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล แผนกสวัสดิการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผสก.บน.๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พร้อมกับจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๕๘ และจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับข้าราชการ ...

พิธีปิดการฝึกผสม Elang Thainesia XVII
   พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และพล.อ.อ.อากุซ ซูปรีอัทนา เสธ.ทอ.อินโดนีเซีย(เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม Elang Thainesia XVII (อีลังไทยนีเซียครั้งที่ ๑๗) ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ ...

พิธีต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย
   พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ พล.อ.อ.อากุซ ซูปรีอัทนา เสธ.ทอ.อินโดนีเซีย (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) เดินทางมาร่วมพิธีปิด การฝึกผสม Elang Thainesia XVII
ณ สนามบิน บน.๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ ...

ประชุมการปฏิบัติการด้านพัสดุ บน.๑
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติการด้านการพัสดุ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ ...

พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ. และคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ บน.๑
   พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ. และคณะเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
แก่ รพ.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ และถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ และถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีสมโภชน์ศาลาเอนกประสงค์ ๓ ชั้น ณ วัดเทพสถิตนิเวศน์ (บ้านบุ) ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย"
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูต “คนดีของประเทศไทย”
ซึ่งมีเยาวชน ชาย – หญิง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๒๐ คน ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ ...

จก.สอ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ บน.๑
   พล.อ.ท.พิชัย เขม้นจันทร์ จก.สอ.ทอ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๑ ประจำปี ๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ ...

ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม/ผู้บัญชาการทหารอากาศอินเดีย และคณะเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   พล.อ.อ.อารัพ รายา (ACM Arup Raha) ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม/ผู้บัญชาการทหารอากาศอินเดีย และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๘ ...

ผบ.กรม นร.รร.ตท.สปท.พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ ผบ.กรม นร.รร.ตท.สปท.นำคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๘ เดินทางมาเยี่ยมชม กิจการกองบิน ๑ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดการฝึก ELANG THAINESIA XVII
   น.อ.มนูญ รู้กิจนา ผอ.กอฝ. ELANG THAINESIA XVII ฝ่ายกองทัพอากาศไทย และ Colonel Bowo Budiarto ผอ.กอฝ.ELANG THAINESIA XVII ฝ่ายกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ELANG THAINESIA XVII โดยมี น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ในฐานะ รองผู้อำนวยการฝึกฯ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปัจจัยแก่องค์กรการกุศลงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปัจจัย และมอบเงินสมทบทุนองค์กรการกุศล ๕๑ องค์กรบุญ จากการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ...

Exercise Mass in Brief Elang Thainesia XVII
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก Elang Thainesia XVII เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสองชาติ (Exercise Mass in Brief ) และงานเลี้ยงก่อนการฝึกฯ (Ice Breaking Party) ...

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึก Elang Thainesia XVII
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ Colonel Bowo Budiarto ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกฯ ฝ่ายอินโดนิเซีย และกำลังพลกองทัพอากาศอินโดนิเซีย ที่เดินทางมาเข้าร่วมการฝึก Elang Thainesia XVII ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกองบิน ๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ก.ย.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารพุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ต้อนรับคณะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือ การใช้ห้วงอากาศเส้นทางการบินกับ บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบิน เดินทางมาประชุมหารือประสานความร่วมมือการใช้ห้วงอากาศเส้นทางการบินกับทาง บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ก.ย.๕๘ ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินขับไล่ พร้อมรบ ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY Class 34)
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินขับไล่ พร้อมรบ ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY Class 34) ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่๓ กันยายน ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ...

อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   อุปทูต W.Patrick Murphy อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมงานโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเพื่อส่งเสริมงานวิจัย และสนับสนุนให้กองบิน ๑ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ เข้ารับทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของกองทัพอากาศ ...

ผบ.บน.๑ ต้อนรับคณะ รร.นอส.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๘ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ รร.นอส.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๖๘ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ กองทัพภาคที่ ๒
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี พิธีร้องกลอนเพลงโคราชบวงสรวงท้าวสุรนารี(โดยศิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้านอิสาน กำปั่น บ้านแท่น กาเหว่า โชคชัย) พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศท้าวสุรนารี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช - พิธีเจิม - เบิกเนตรและปิดทองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

กองบิน ๑ จัดการประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการจัดการความรู้ (KM) ภายใต้ชื่องาน "มหกรรม Wing 1's Got Talent" เพื่อจัดการความรู้ เสริมสร้างกองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรม พัฒนา คุณภาพ และขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพลของกองบิน ๑ ให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPP) ...

รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ (หน่วยฝึกทหารใหม่) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในโอกาส วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ (หน่วยฝึกทหารใหม่) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๘ ...

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่"
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีมหาพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา ซึ่งจัดสร้างโดยส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ...

กองบิน ๑ ร่วมแปรอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "สก." เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแปรอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "สก." เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานจอดเครื่องบินกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๑
   พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม จก.ขส.ทอ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่งกองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทาน เลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๑ คน ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ กระทำพิธีถวายราชสักการะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีปิดโครงการสนทนาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นกองบิน ๑
   น.อ. จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการสนทนาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นกองบิน ๑ ณ ศูนย์ภาษากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ และคณะฯ เยี่ยมชมกิจการด้านสิ่งแวดล้อมกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ดนตรีในสวนทัพฟ้า ๑๒ สิงหามหาราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในชื่อกิจกรรม "ดนตรีในสวนทัพฟ้า ๑๒ สิงหามหาราชินี" เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีทำบุญ วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๒๘ ปี
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๒๘ ปี โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมทำบุญตักบาตร เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

จก.กร.ทอ. นำคณะสื่อมวลชน สำรวจแหล่งน้ำดิบ และจัดทำวิดิทัศน์โครงการพระราชดำริการทำฝนหลวงที่ บน.๑
   พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สำรวจแหล่งน้ำดิบ และจัดทำวิดิทัศน์ตามโครงการพระราชดำริการทำฝนหลวง ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดการฝึก THAI BOOMERANG 2015
   น.อ.รณชัย เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Thai Boomerang 2015 ฝ่ายกองทัพอากาศไทย และ WgCdr John Haly ผู้อำนวยการฝึกฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกผสม Thai Boomerang 2015 ...

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา "เสริมบุญบารมี แห่เทียนโคราช" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณจุดกลับรถระหว่างสวนสุรนารีกับสวนอนุสรณ์สถาน ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบิน กองทัพอากาศออสเตรเลีย
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบิน และเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมการฝึก THAI BOOMERANG 2015 ณ ลานจอดกองบิน ๑ ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ...

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว และการซักซ้อมการปั่นจักรยาน ในการจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย ข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ...

งานเลี้ยงวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ ๒๕ ปี
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ ๒๕ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ ๒๕ ปี
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวาระครบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนทหารอากาศด้านไบโอดีเซลตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
   พล.อ.ต.สมศักดิ์ สุขโข รอง คณอก.พลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซล และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ ในการดำเนินการพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๑ ...

วิทยาลัยการทัพบกเยี่ยมชมกองบิน ๑
   พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ ๖๐ เยี่ยมชมกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๓
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๓ ให้แก่บุตร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทหารอากาศ บน.๑ ...

เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
   น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เสธ.สก.ทอ.พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการกองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑
   น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบการฝึกภาค พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบ การฝึกภาคที่ ๒ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธี ขอขมาลาอุปสมบท ข้าราชการกองบิน ๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัว
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ของกำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัวซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการกองบิน ๑ และครอบครัว ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ได้มอบหมายให้ น.ท.จีระศักดิ์ นามวงศ์ศรี หน.ผกร.บก.บน.๑ นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านมะเกลือเก่า และบ้านบางคล้า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...

ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
   พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ โดยมี น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นกองบิน ๑
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาส "วันพระนารายณ์มหาราช" ...

พิธีปิดโครงการสนทนาภาษาเวียดนาม
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนทนาภาษาเวียดนาม ระดับเริ่มต้นกองบิน ๑ ณ ศูนย์ภาษากองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

บินถ่ายภาพทางอากาศสำรวจเส้นทาง และแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนอากาศยาน โดยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักป้องกันสาธารณภัยเขต ๕ และสำนักงานชลประทานที่ ๘ สำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอปักธงชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

คณะศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
   พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ทำพิธีปล่อยรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ได้ทำการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารอากาศเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารอากาศ เลขานุการและคณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม และการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ ๓๐ ปี แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ ๓๐ ปี แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมกับกองบิน ๑ และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
   พล.อ.ท.มานะ ประสบศรี จก.กร.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนหนองล้างช้าง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ กองบิน ๑
   นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ...

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ กองบิน ๑
   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณลานข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

คณะผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ กองบิน ๑
   นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก David Diehl ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ...

พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เดิน - วิ่ง ๒๐๑๕ OLYMPIC DAY กองบิน ๑
   ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เดิน - วิ่ง ๒๐๑๕ OLYMPIC DAY เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการ ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิคสากล (loc) และเป็นการรำลึกถึงการกำเนิดกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่ ...

กรมจเรทหารอากาศตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑
   พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑ ๑๐๒
  นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ คน ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๒
   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งของ ศบภ.บน.๑
   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ...

พิธีส่งผู้บัญชาการทหารอากาศไทย และผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย พร้อมด้วย พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ขึ้นแท่นรับการแสดงความเคารพ ในพิธีส่งฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

ถ่ายรูปหมู่กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศมาเลเซีย ฝึกร่วมผสม Air Thamal 25/2015
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ร่วมถ่ายรูปหมู่ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ฝึกร่วมผสม Air Thamal ณ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

การแสดงภาคอากาศการบินค้นหาและช่วยชีวิตทางน้ำ (CSAR)
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย และ พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ชมการแสดงภาคอากาศสาธิตการบินค้นหา และช่วยชีวิตทางน้ำ (CSAR) ...

พิธีปิดการฝึกผสม Air Thamal 25/2015
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย ร่วมกับ พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการฝึกผสม Air Thamal 2015 ...

งานเลี้ยง The 36th Anniversary of The Air Thamal Exercise
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศไทย อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 36 ปี ฝึกร่วมผสม Air Thamal ...

พิธีต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศไทย และผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก Ton Dato Sri Roslan Saad ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย เดินทางมาร่วมพิธีปิดการฝึกผสม Air Thamal 25/2015 ...

ต้อนรับคณะอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศไทยและมาเลเซีย
   นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศมาเลเซีย ...

เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะนักบิน และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศมาเลเซีย
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 2015 ให้การต้อนรับคณะนักบิน และเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศมาเลเซีย ...

พิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาเวียดนามระดับเริ่มต้นกองบิน ๑
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาเวียดนาม ระดับเริ่มต้นกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัดกองบิน ๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๓๗ คน ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

คณะกรรมการพัฒนาระบบคลังพัสดุกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
   พล.อ.อ.ปฏิพันธ์ วะนะสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบคลังพัสดุกองทัพอากาศพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๒ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

ต้อนรับคณะตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) กองบิน ๑
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และคณะขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ ...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ประธานในพิธีประกอบพิธีทางศาสนา เวียนเทียนรอบวิหารพระพุทธทีปังกร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ...

พิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ ...

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการ บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ที่มรณภาพครบ ๑๕ วัน ...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร (ในโอกาสมรณภาพครบ ๑๕ วัน) พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
   น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร ในโอกาสที่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ มรณภาพครบ ๑๕ วัน ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการบินกองทัพอากาศ ตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑
  พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ ประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบินกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจสอบ มาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ณ กองบิน ๑ ...

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทำงานควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงและการพัสดุ
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทำงานควบคุมมาตรฐาน การซ่อมบำรุงและการพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทำงานควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงและการพัสดุ ...

คณะอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๒ - ๔ ศึกษาดูงานกองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๒ - ๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน. ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ...

พิธีทอดผ้าป่างาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน. ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ ...

การประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสม ELANG THAINESIA ครั้งที่ ๑๗
  น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสม ELANG THAINESIA ครั้งที่ ๑๗ ...

พิธีประดับยศเครื่องหมายยศนายทหารประทวนสังกัดกองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนสังกัดกองบิน ๑ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีเปิดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘
  นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๘ ...

พิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ โจมตีเบื้องต้นฝูงบิน ๑๐๓ (SOLO F-16)
  นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่เบื้องต้น ฝูงบิน ๑๐๓ (LAST SOLO F-16) ...

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬากอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

งานราชพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ...

รับ - ส่งทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมสังเกตการณ์การ รับ - ส่ง ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๒๓ ครบรอบปีที่ ๔๔
  นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการรบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ...

พิธีอำลาการปฏิบัติราชการของทหารกองประจำการรุ่นที่ ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑
  นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการของทหาร กองประจำการรุ่นที่ ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑ สังกัดกองบิน ๑ ...

ตรวจสอบความพร้อมรบและการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘ กองบิน ๑
  พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่ออังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ...

กองบิน ๑ จัดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘ ...

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ...

คณะ สจว.สปท. เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
  น.อ.ณัฏฐนันท์ ธนัญชัย รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๓
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๑๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินขับไล่ พร้อมรบ ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY Class 33)
  น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนักบินขับไล่ พร้อมรบ ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY Class 33) เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดงานสงกรานต์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี และสวนอนุสรณ์สถาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ...

พิธีทำบุญตักบาตร สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสรงน้ำพระ
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ...

พิธีรดน้ำขอพร นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ...

พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสักการะ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๑ และพิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๕๘
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ...

รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ ผู้แทน ผบ.บน. ๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ...

คณะตัวแทนโรงแรมสีมาธานี เยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ...

โครงการชุมชนธรรมะเอาชนะยาเสพติด และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในโครงการชุมชนธรรมะเอาชนะยาเสพติด และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เข้ารับมอบรางวัล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้ารับมอบเกียรติบัตร เสื้อเบลเซอร์ และโล่ ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะบุคคลดีเด่น และหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่๔๓ "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์" ...

ประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสม Air Thamal 25/2015
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม Air Thamal 25/2015 ...

"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๕๘
   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาส "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๕๘ ...

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ...

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๔๙ ดูงานกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร การทัพอากาศรุ่นที่ ๔๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๒,๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
   นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการฝูงบิน ๑๐๒ ฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศตรี เอก แก้วสุขศรี นักบินฝูง ๑๐๒ นาวาอากาศตรี จาริต มังคละศิริ นักบินฝูงบิน ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ...

พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมงานโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ...

คณะตัวแทนโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสเยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ...

ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
  น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ...

พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ รูป ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖ ...

งานแถลงข่าว การจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙ ...

พิธีเปิดอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลสงกานต์ปี ๒๕๕๘
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลวันสงกานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมงานราชพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ "ปลูกต้นไม้ในใจคน เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในชื่อโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคนเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๕๘
   นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน ๑ และข้าราชการกองบิน ๑ เข้ารับรางวัลเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๕๘ ...

คณะเอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะเอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม อิงประวัติศาสตร์ ชุด “ย่าฉันท่านชื่อโม”
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม เรื่อง "ย่าฉันชื่อโม" ตอน "บุญเหลือหลานย่า ผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์" ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน. ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบิน ฝูง.๑๐๒ บินครบ ๑๐๐๐ ชั่วโมง
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.พิศาล วินัยชาติศักดิ์ นักบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F - 16A) ประจำฝูงบิน ๑๐๒ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑๐๐๐ ชั่วโมง ...

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในโอกาสงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท่าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ ...

กองบิน ๑ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอัคคีภัยในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘ ...

คณะ PGMTCG เยี่ยมคำนับรองผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ Precision guided munitions technical coordination group ซึ่งเป็นคณะให้คำปรึกษา และแนะนำด้านอาวุธ ...

พิธีงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ให้แก่นักกีฬาทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี ๒๕๕๘ ...

โครงการแลกเปลี่ยน ทอ.ไทย กับ ทอ.อินโดนีเชีย เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนกองทัพอากาศไทย กับ กองทัพอากาศอินโดนีเชีย เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ...

โรงพยาบาลกองบิน ๑ จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์
  น.ท.หญิง อรนุช จุลชาต ผอ.รพ.บน.๑ เป็นประธานเปิดอบรมเรื่องโรคเอดส์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม รพ. บน.๑ ...

พิธี MASS IN BRIEF COPE TIGER 2015
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธี MASS IN BRIEF COPE TIGER 2015 และร่วมการปฐมนิเทศพร้อมด้วยการจัดกิจกรรม Ice Breaking ณ อาคารจันทรุเบกษากองบิน ๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบินจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้นำเครื่องบิน เข้าร่วมการฝึกร่วมผสม COPE TIGER 2015 ...

รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๕ ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ...

พิธีบำเพ็ญกุศล ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ ...

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ...

พิธีประดับยศเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะนักบินจากประเทศ สิงคโปร์
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบิน และเจ้าหน้าที่จากประเทศ สิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม COPE TIGER 2015 ณ สนามบิน บน.๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะนักบินจากประเทศสิงคโปร์
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักบิน และเจ้าหน้าที่จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม COPE TIGER 2015 ณ สนามบิน บน.๑ ...

ผอ.สบค.ทสส.ทอ. ตรวจเยี่ยม บน.๑
  พล.อ.ต.ชวาลา ราชวงศ์ ผอ.สบค.ทสส.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ณ บน.๑ ...

รอง จก.ขว.ทอ. ตรวจเยี่ยม บน.๑
  พล.อ.ต.ธีรวุฒิ บุญเลิศ รอง จก.ขว.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว ณ บน.๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา มทบ. ๒๑
  น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ครบรอบปีที่ ๘๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ...

จก.พอ. พร้อมด้วย ผอ.สวบ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยม บน.๑
  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช ผอ.สวบ.ทอ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ ณ บน.๑ ...

นักเรียนเข้าร่วมชม แลกเปลี่ยนความรู้ การฝึก COBRA GOLD 2015
  กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละด้านของการฝึก COBRA GOLD ...

รอง ผบ.วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
  พล.ต.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รอง ผบ.วสท.สปท. พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วสท.สปท. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...

รอง ผบ.ดม. ตรวจเยี่ยม บน.๑
   น.อ.สุรสีห์ โฉมที รอง ผบ.ดม. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร ณ บน.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...

จก.สพ.ทอ. ตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ท.ประคอง จันทร์ศรี จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยใน สายวิทยาการสรรพาวุธ และหน่วยสมทบ ณ บน.๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...

จก.กพ.ทอ. ตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณจำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...

MASS IN BRIEF COBRA GOLD 2015
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกกองอำนวยการฝึกผสม COBRA GOLD 2015 เข้าร่วมพิธี MASS IN BRIEF COBRA GOLD 2015 ณ อาคารจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

งานเลี้ยง COBRA GOLD 2015
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึก COBRA GOLD 2015 ณ บริเวณข้างศูนย์บังคับการบินอาคารใหม่ ...

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยปี ๒๕๕๘
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน สังกัด บน. ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน. ๑ ประธานในพิธี พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน. ๑ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน บน. ๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสุรนารี เนื่องในวันทหารผ่านศึก
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทยค่ายสุรนารี ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี เนื่องในวันทหารผ่านศึก
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีท้าวสุรนารี เนื่องในวันทหารผ่านศึก
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี...

รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน. ๑ ผู้แทน ผบ.บน. ๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ ณ สนามฝึกทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ ...

นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติราชการ จ.นครราชสีมา
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเครื่องบินของกองทัพบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เสริมสร้างพลังใจ ครอบครัวทหารไทยห่างไกลยาเสพติด" ณ ทัพภาค ๒
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างพลังใจ ครอบครัวทหารไทยห่างไกลยาเสพติด" ...

ผบ.บน.๑ ต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การตอนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร บน.๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ...

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) กองบิน ๑
  น.อ.สุพรหม ทำจะดี ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) ให้กับข้าราชการกองบิน ๑ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
  น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ...

ผอ. สคม.ทอ. ตรวจเยี่ยม กองบิน ๑
  พล.อ.ท.ภัสห์คุณ มุ่งเพียรเสนี ผอ. สคม.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเก็บรวบรวมข้อมูลภายในกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ รร.นอส.ยศ.ทอ.
  น.อ.ศุภโชติ ชัยวงค์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ...

คณอก.ติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทอ. ตรวจเยี่ยม บน.๑
  พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก.พอ. พร้อมด้วย คณอก.ติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทอ. ตรวจเยี่ยม กองบิน ๑ ...

รอง จก.ยศ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา บน.๑
  พล.อ.ต.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รอง จก.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และการอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๑ ...

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ กองบิน ๑
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.อนุรักษ์ รมนารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสนามบินกองบิน ๑ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีอัยการภาค ๓
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีอัยการภาค ๓ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ...

กองบิน ๑ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ จัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองบิน ๑ ในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบทั่วกันโดยผ่านทางสื่อมวลชน ณ กองบิน ๑ ...

สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๑ ทำบุญตักบาตรปีใหม่
  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ สโมสรทหารอากาศ บน.๑ โดย น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
  น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และคณะผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...

ผบ.บน.๑ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
  น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร พลเรือน พุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดนคราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ มทภ.๒
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ มทภ.๒ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ มทน.๒
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ มทน.๒ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.ภ.๓
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.ภ.๓ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี ...

ปธ.คปษ.ทอ. เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน
   พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร ปธ.คปษ.ทอ. เดินทางมามอบขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมโครงการ บริจาคโลหิตถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
   ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน" ...

ผอ.สนผ.กร.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน
   พล.อ.ต.นภดล บุญมั่น ผอ.สนผ.กร.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๑...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณ จิตลดา อจลบุญ รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และลงนามถวายพระพร
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และ พิธีเปิดกิจกรรม สัปดาห์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ ...

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

จก.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง
   พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว จก.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง ณ กองบิน ๑ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมปลูกต้นไม้
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ...

วันเศรษฐกิจพอเพียง ๘๗ พรรษามหาราชา
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงาน วันเศรษฐกิจพอเพียง ๘๗ พรรษามหาราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ผบ.บน.๑ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมคณะ เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางการมองเห็น เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ...

ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ ยก.ทอ. ณ บน. ๑
   พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน จก.ยก.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศ ณ กองบิน ๑ ...

พิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก แบบ ADF ณ แผนกสรรพาวุธกองบิน ๑ ...

กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อเทิดพระเกียรติ
  น.ท.นิรัชร ธีรอำพน ผบ.พัน อย.บน.๑ นำข้าราชการ จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ...

ผบ.บน.๑ ต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อย จาก ญี่ปุ่น
   คณะนักเรียนนายร้อย จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง บน.๑ กองบิน ๑ ...

ผบ.รร.เสธ.ยศ.ทอ. นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานที่ บน.๑
  พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว ผบ.รร.เสธ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรเสนาธิการกิจ รร.เสธ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาดูงาน ณ กองบิน ๑ ...

คณะ นทน. เยี่ยมชมกิจการ ณ กองบิน ๑
   น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ ผบ.โรงเรียนนายเรือชั้นต้น ยศ.ทร. นำคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๕ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ เยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน ณ กองบิน ๑ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ...

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา ฯ
   พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

ทอ.สป.เยี่ยมคารวะ ผบ.บน.๑
   คณะนายทหารจากกองทัพอากาศประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาทำการฝึกบิน ณ กองบิน ๑ เข้าเยี่ยมคารวะ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการ กองบิน ๑...

รอง.ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะนักบินและเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน 149
   น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง.ผบ.บน.๑ให้การต้อนรับ คณะนักบิน และเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน 149 FIGHTING SHIKRAS จากประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาทำการฝึกบิน ณ กองบิน ๑ ...

พิธีลอยกระทงพระราชทาน "บุ่งตาหลั่ว '๕๗
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลอยกระทงพระราชทาน "บุ่งตาหลั่ว '๕๗ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย" ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ ๒ ...

บันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...

สืบสานประเพณีไทยลอยกระทงกองบิน ๑ ประจำปี ๕๗
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนอาหารระเบียงน้ำ ไทเกอร์กอล์ฟคลับ ...

พิธีเปิดตัวโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

รอง.จก.ชอ.ทอ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ชอ.
   พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย รองเจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ โดยมี น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ...

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๑ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ...

พิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาชนกองบิน ๑
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนกองบิน ๑ ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ไมตรีกันระหว่าง นักเรียนจ่าอากาศ ณ สนามกีฬากองบิน ๑ ...

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ...

พิธีทอดกฐินพระราชทาน
   พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์...

พิธีทอดกฐินสามัคคี กองบิน๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำผ้ากฐิน กองบิน ๑ ไปถอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดดอนขวาง..

พิธีสมโภชองค์กฐิน กองบิน๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณ ณาญาตา ถนอมสิงห์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สมามชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ..

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันสถาปนา ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...

รอง.ผบ.บน.๑ ต้อนรับอธิบดีกรมฝนหลวง ฯ 
   น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ รอง.ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาชนกองบิน ๑ 
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนกองบิน ๑ ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจ  
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสารสิน สถานีตำรวจภูธรภาค ๓ ...

รอง ผบ.บน.๑ นำทีมเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรฯ 
   น.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ นำทีมข้าราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับทีมตัวแทนจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีอัยการ ภาค ๓ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ อธิบดีอัยการ ภาค ๓ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

คณะบุคคลเข้าแสดงความยินดีกับ ผบ.บน.๑ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา และจากโรงแรมดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา ในการเดินทางมาแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคาระ ผบ.มทบ.๒๑ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนา บชร.๒ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในในพิธีวันสถาปนา บชร.๒ ครบรอบปีที่ ๕๗ ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.พล.พัฒนา ๒ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี ชีวิต พินทุวัฒนะ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.ภ.๓  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.ภ.๓ และ ผบ.ภ.จว.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ มทน.๒  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.๒ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เป็นแม่ทัพน้อยที่ ๒ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.พล.ร.๓  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.กฤต ผิวเงิน ผบ.พล.ร.๓ เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง กองพลทหารราบที่ ๓ ...

ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ มทภ.๒  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ ...

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑  
   นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะในการเดินทางมาเยี่ยมคำนับ นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...