ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ ...


พิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด บน.๑ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ...


พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลศาลเจ้าพ่อทองดี  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ศาลเจ้าพ่อทองดี เพื่อเป็นศิริมงคล ตลอดจนเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวข้าราชการ บน.๑ ณ ศาลเจ้าพ่อทองดี บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ...


บน.๑ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประชุม "สภากาแฟ" จว.นครราชสีมา  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประชุม "สภากาแฟ" จว.นครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารซ่อมอากาศยาน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ...


รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย บน.๑  
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ ...


หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านห้วยทรายวิทยาคม ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำหน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ "กองทัพอากาศร่วมใจช่วยต้านภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๕๙" ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ ...


ประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๕๙  
   คุณ ณาญาตา ถนอมสิงห์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารรณนภากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๙ ...


ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม บน.๑  
   พล.อ.ต.อัศวิน รุจาคม ผอ.สบค.ทสส.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๒ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ...


พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เดินทางมาศึกษาดูงาน บน.๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เดินทางมาศึกษาดูงาน บน.๑ และนำชม STATIC DISPLAY อากาศยาน บ.ข.๑๙/ก สมรรถนะของยุทโธปกรณ์ การสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ อาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๙ ...


พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เยี่ยมอำลา บน.๑ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
   พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมอำลากองบิน ๑ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  ณ วัดศาลาเย็น อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ สานสัมพันธ์
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ สานสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการใน จว.นครราชสีมา และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องวีวัน ๓ ชั้น ๒ โรงแรมวี - วัน อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ ส.ค. - ๑๔ ก.ย.๕๙ ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ...


ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๓  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ ...


กองบิน ๑ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  บน.๑ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ สะเต็มสู่ชีวิตและอาชีพ (STEM for Life)” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ...


เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (Glve Blood For Mom)”
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (Glve Blood For Mom)” ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

  น.อ.เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมฝ่ายคลังพัสดุรวมการกองบิน ๑  
   พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผอ.สกบ.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายคลังพัสดุรวมการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  
   นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๙ ...

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการกองบิน ๑ กระทำพิธีอาเศียรวาท และวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๙ ...

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "หว่านข้าวเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ"  
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "หว่านข้าวเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ ๗๔ ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๙ ...

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ออกกำลังกาย และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัว  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ออกกำลังกาย และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัว ทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ ๓ ส.ค. - ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ ณ อาคารศูนย์บริการการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๙ กองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ออกกำลังกาย และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัว ...

กองบิน ๑ ร่วมแปรอักษร "ทรงพระเจริญ" และพระปรมาภิไธยย่อ "สก." เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแปรอักษร "ทรงพระเจริญ" และพระปรมาภิไธยย่อ "สก." เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๙ ...

เลขานุการ คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ นำคณะดาราสตร์เชิงปฏิบัติการ ตามพระราชดำริ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑  
   น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว เลขานุการ คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ นำคณะดาราสตร์เชิงปฏิบัติการ ตามพระราชดำริ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire ฝูง.๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙  
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการใน จว.นครราชสีมา และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของกำลังพล บน.๑ และครอบครัว  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของกำลังพล บน.๑ และครอบครัว ทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ลานหน้าอาคารทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของกำลังพล กองบิน ๑ และครอบครัว ...

ผบ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ๒๖ ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ๒๖ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ผบ.บน.๑ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ๒๖ ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...

พิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ ฝูง.๑๐๓ (Last Solo Class 36)  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ (Last Solo Class 36) ณ บริเวณลานจอดระหว่าง ฝูง.๑๐๒ กับฝูง.๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก  
   พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา บน.๑  
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พิธีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา บน.๑ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ ...

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑  
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ คน ณ ห้องโถงกองบังคับการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ ...

คณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทอ. สรุปผลการตรวจเยี่ยม บน.๑  
   น.อ.พงศ์สมิทธ์ สุขรวย ผอ.กตฐ.จร.ทอ. สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมการจัดการความรู้ Wing 1's Got Talent Season 2  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมการจัดการความรู้ Wing 1's Got Talent Season 2 การขับเคลื่อน บน.๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมวีวัน จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการจัดการความรู้ Wing 1's Got Talent Season 2  
   น.อ. จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการจัดการความรู้ Wing 1's Got Talent Season 2 การขับเคลื่อน บน.๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรม "นครราชสีมา เมืองสะอาด" Big Cleaning Day  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรม "นครราชสีมา เมืองสะอาด" Big Cleaning Day ณ ตลาดเทศบาล ๕ (ตลาดประตูผี) อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑  
   น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทอ.  
   น.อ.อภิชาต ศิลานันท์ รอง ปธ.กตฐ.ทอ. และคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทอ. จำนวน ๑๗ คน จะเดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยบิน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ ...

คณะกรรมการความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศ สรุปผลการตรวจเยี่ยม บน.๑  
   น.อ.มนูญ ชื่นชมคุณ รอง ผอ.สนภ.ทอ. หัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ทอ. สรุปผลการตรวจเยี่ยม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๙ ...

บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๙ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑  
   น.อ.เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รอง ผอ.ศปพ.พอ. พร้อมด้วยอาจารย์ และคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ น.สัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม Wing 1's English Contest & Walk Rally  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Wing 1's English Contest & Walk Rally ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ ...

คณะกรรมการความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน ๑  
   น.อ.มนูญ ชื่นชมคุณ รอง ผอ.สนภ.ทอ. หัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ทอ. เดินทางมาตรวจประเมิน ความสมควรเดินอากาศ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Wing 1's English Contest & Walk Rally  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Wing 1's English Contest & Walk Rally ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒  
   น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย. เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ จร.ทอ.  
   น.อ.อนันต์ชัย ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมเจรทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขการปฏิบัติราชการ และคณะตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการจัดการความรู้ และแผนบริหารความเสี่ยง บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ ...

คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ. ด้านไบโอดีเซล และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑  
   น.อ.พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ หัวหน้าคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทหารอากาศ ด้านไบโอดีเซล เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ ...

พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑  
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๑๙๙ คน ซึ่งได้เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณลานข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๙ ...

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ ...

ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะผู้เข้าการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เยี่ยมชมกิจการ บน.๑  
   พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมด้วยอาจารย์และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๘๕ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ...

คณะโครงการ ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ ๕ (SUT Aviation camp V) เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณะโครงการ ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ ๕ (SUT Aviation camp V) จากสำนักวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้เเก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๙๒ คน ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ...

พิธีเเนะนำผู้บังคับบัญชาเเละประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ กองบิน ๑  
   น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเเนะนำผู้บังคับบัญชาเเละประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ เมื่อที่ ๑๖ มิย. ๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑  
   น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน. ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ของทุกปี ...

คณะรองผู้อำนวยการและผู้แทนศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. ตรวจเยี่ยมบน.๑  
   น.อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ผู้แทนศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เพื่อประเมินและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ ...

คณะผู้อำนวยการ กคพ.สปพ.กพ.ทอ.ตรวจเยี่ยมบน.๑  
   น.อ. สมชาย เเจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเเบบบูรณาการด้านการพัฒนากำลังพลกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ...

คณะศอ.ปส.ทอ.ตรวจเยี่ยมบน.๑  
   น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ ศอ.ปส.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ศอ.ปส.บน.๑ ณ ห้องประชุม๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ ...

หน.สนง.อาเซียน ทอ. ตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑  
   น.อ.ธนชัย อากาศวรรธนะ นยก.อาวุโส ยก.ทอ. /หน.สนง.อาเซียน ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ ...

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เดินทางมามอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  
   พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมา มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ ...

พิธีเปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้  
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่ พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY Class 35)  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่ พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY Class 35) ณ บริเวณลานจอด ข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ...

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.มหาดไทย และ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่โคราช  
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และดูความคืบหน้า โครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า และร่วมเวียนเทียนในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๙  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า และร่วมเวียนเทียนในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอล์ลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ ...

ตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ประจำปี ๕๙  
   พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ เสธ.อย. และคณะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง หน่วยทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ และสนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ ...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑  
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และ ครอบครัว บน.๑ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ ...

ผบ.ทอ.ไทย และผบ.ทอ.มาเลเซีย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 26/2016  
   พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.อ.Dato'Sri HjRoslan bin Saad ผบ.ทอ.มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด AIR THAMAL 26/2016 ณ สนามบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมกับกองบิน ๑ และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  
   น.อ.รณชัย เชี่ยวชาญ รอง.ผอ.สนผ.กร.ทอ. คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วย น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ร.ร.บ้านช่องโค ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ...

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ บน.๑  
   พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล  
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๕๙ ...

กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำเจ้าหน้าที่จำนวน ๖๔ คน พร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบวาตภัย ณ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. - ๑ พ.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีเปิดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๙ 
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอล์ลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๙ ...

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ กองบิน ๑ 
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ สังกัด บน.๑  ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน สนามบิน บน.๑  เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมงาน "สภากาแฟสัมพันธ์" และเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัย
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมงาน "สภากาแฟสัมพันธ์" และเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัย ณ อาคารบรรณสาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม รณรงค์ในโครงการ "Mheart สายโลหิต สายใจ ๖๐ ล้านดวงใจ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ๖๐ ล้านซีซี"
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม รณรงค์ในโครงการ "Mheart สายโลหิต สายใจ ๖๐ ล้านดวงใจ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ๖๐ ล้านซีซี" ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๕๙"
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๕๙" ณ บริเวณด้านหน้าช่องทางจราจรที่ ๓ ช่องทางถนนราชสีมา - ปักธงชัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ปี ๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๕๙ ณ บริเวณห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ปี ๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศประจำปี ๕๙ ณ บริเวณลานวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ และพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ และพิธีสาบานตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี ๕๙ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่พลโทวิชัย แชจอหอ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่พลโทวิชัย แชจอหอ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก สมส.ทอ.บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๘, จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.บน.๑ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลดีเด่น, การฝึกงานในหน้าที่, กิจกรรม ๕ ส
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก สมส.ทอ.บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.บน.๑ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลดีเด่น, การฝึกงานในหน้าที่, กิจกรรม ๕ ส ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ ...

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มี.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ สุดยอดการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ ...

พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ชิงถ้วยผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ชิงถ้วยผู้บังคับการกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มี.ค. ๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙ ...

พิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค. - ๕ เม.ย.๕๙ ณ ศภษ.ผกพ.บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม.
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.ถิระโรจน์ สกุลราศีสวย นักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙ ...

หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ รพ.ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำหน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ ณ รพ.ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๙ ...

รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พ.อ.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ รอง ผอ.สนผ.ยก.ทบ. และคณะกรมยุทธการทหาร เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๒ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงกองบังคับการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ รร.นม.ยศ.ทอ. จำนวน ๒๕๔ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ ...

รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง บน.๑
   น.อ.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รอง ผอ.สกบ.กบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง บน.๑ เพื่อจัดระบบ คัดแยกพัสดุคลังรวมการ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๙ ...

ผอ.กกร.กร.ทอ. ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บน.๑
   น.อ.ฐากูล นาครทรรพ ผอ.กกร.กร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บน.๑ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ เพื่อระลึกถึงวีรกรรม ของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติ ต่อสู้กับอริราชศัตรู ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๙ ...

รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ) ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแบบรวมการ สายงานกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ บน.๑
  พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ) และคณะฯ เดินทางมาตรวจความพร้อมปฏิบัติการสายวิทยาการแบบรวมการ สายงานกิจการพลเรือน และกิจการพิเศษ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ.๕๙ ...

ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑
   พล.อ.ต.สมชาย นุชพงษ์ ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๓ เดินทางมาฝึกศึกษา และดูงาน บน.๑
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๓ เดินทางมาฝึกศึกษา และดูงานกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ ...

งานเลี้ยงสังสรรค์ สโมสร กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานใน งานเลี้ยงสังสรรค์ สโมสร กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และครอบครัว บน.๑ ณ บริเวณลานวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๐๔ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พ.ต.อ.คมจักร วรคามิน ผกก.ฝ่ายกิจการฝึกอบรม วตร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ ...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และ ครอบครัว บน.๑ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.อำนวย สมวงศ์ รอง.ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.นครราชสีมา และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ...

รอง เสธ.ทอ.(กบ.) ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแบบรวมการ ส่วนส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑
   พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว รอง เสธ.ทอ.(กบ.) และคณะฯ จำนวน ๓๒ คน เดินทางมาตรวจความพร้อมปฏิบัติการ สายวิทยาการแบบรวมการ ส่วนส่งกำลังบำรุง ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๙ ...

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเทศกาลวันตรุษจีนโคราช "เฮง เฮง เฮง" ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเทศกาลวันตรุษจีนโคราช "เฮง เฮง เฮง" ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๕๙ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่งกองบิน ๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่งกองบิน ๑ ณ แผนกขนส่ง บน.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ...

พิธีสักการะ และวางพวงมาลาศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีสักการะ และวางพวงมาลาศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ ...

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ไทย ในค่ายสุรนารี และพิธีวางพวงมาลาบริเวณแผ่นจารึกรายชื่อผู้เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวาพวงมาลาอนุสาวรีย์ไทย (ในค่ายสุรนารี) และพิธีวางพวงมาลาบริเวณแผ่นจารึกรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ไทย (ในค่ายสุรนารี) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ ...

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าประตูชุมพล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวาพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูชุมพล) เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๙ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูชุมพล) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแดง ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๙ ...

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานอู่เรือระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับต้อนรับ คณะครู เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานอู่เรือระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.คปอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วยระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๙
   พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผบ.คปอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วยระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๕๙ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศสอต.๒) นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ ...

ผอ.สนผ.กบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมแบบรวมสายวิทยาการ ส่วนส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ศิริพล ศิริทรัพย์ ผอ.สนผ.กบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมา ตรวจเยี่ยมแบบรวมสายวิทยาการ ส่วนส่งกำลังบำรุง (ชุดสำรวจ) บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยบรรยายสรุปในส่วนของกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศรายการ SENIOR TIGER CUP 2015
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศรายการ SENIOR TIGER CUP 2015 ระหว่างทีม กองบิน ๑ กับทีม สโมสรฟุตบอลศรีษะระเริง ณ สนามฟุตบอล บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙ ...

ผอ.สคม.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ท.วิริยะ มีศิริ ผอ.สคม.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ จำนวน ๑๐ คน เพื่อรวบรวมข้อมูลสร้างองค์ความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙ ...

ผอ.สกบ.กบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑
   พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผอ.สกบ.กบ.ทอ. และคณะฯ จำนวน ๘ คน เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการจัดตั้งฝ่ายคลังพัสดุรวมการ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคลังพัสดุรวมการของหน่วย ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกช่างโยธา กองบิน ๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกช่างโยธา บน.๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ ...

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ โรงพยาบาลกองบิน ๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ โรงพยาบาลกองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ...

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และผู้แทนจากโรงแรมสีมาธานี เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และผู้แทนจากโรงแรมสีมาธานี ในการเข้าเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ...

รอง เสธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมแบบรวมสายวิทยาการ (ส่วนกำลังรบ) บน.๑
   พล.อ.ท.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง รอง เสธ.ทอ. (สายงานข่าว) พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมแบบรวมสายวิทยาการ (ส่วนกำลังรบ) จำนวน ๑๓ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ...

รอง จก.ชอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑
   พล.อ.ต.ปัทม สุทธิสรโยธิน รอง จก.ชอ. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ และการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ บน.๑ ณ แผนกช่างอากาศกองเทคนิค บน.๑ เมื่อที่ ๑๑ ม.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล บน.๑ ณ ศูนย์ภาษา ผกพ.บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๖ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ อาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ กองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ในฐานะประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ กองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ โดยมีบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมที่ทางกองบิน ๑ จัดขึ้นอย่างมากมาย ณ บน.๑ จ.นคราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับและขอพรปีใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จ.นครราชสีมา
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับและขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ต่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๙ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรสุรนารี '๕๙
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรสุรนารี '๕๙ ภายใต้แนวคิด "เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง" ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙ ...

ตัวแทนผู้บริหารบริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษา และผู้นำการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.บน.๑
   น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้บริหารบริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษา และผู้นำการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว บน.๑ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๕๙ ...

ผบ.บน๑ แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กประจำปี๒๕๕๙ และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชน
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เสร็จแล้วได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชน กองบิน๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๕๙" ในโอกาสวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ...

ทีมวอลเล่ย์บอล จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมคำนับและอวยพรปีใหม่ รอง ผบ.บน๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ทีมวอลเล่ย์บอลจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสที่เข้าพบ และอวยพรปีใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๘ ...

พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัด ๒ กองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัด ๒ กองบิน ๑ ในการนี้ น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ ...

คณะตรวจสอบ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต(สสส.) จากกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม กองบิน๑
   พลโทหญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย และ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน๑ ...

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกนเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำคณะข้าราชการ ทหารกองประจำการและชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ ...

คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ และนำชม Static Display อากาศยาน บข.๑๙/ก สมรรถนะของยุทโธปกรณ์ ตลอดจนสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๘ ...

พิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดนประจำปี ๒๕๕๙
   พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ปธ.คณษ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดนประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกน์ ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ ...

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
   น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีตรวจสอบ การฝึกภาคที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ จำนวน ๒๘๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลาทางหลวง และเส้นทางจักรยานนครราชสีมา
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลาทางหลวง และเส้นทางจักรยานนครราชสีมา ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนดอนขวาง -โพธิ์กลาง ณ บริเวณหน้ากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๘ ...

กองบิน ๑ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแปรอักษร พระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" "BIKE FOR DAD" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมกับ จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแปรอักษร พระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" "BIKE FOR DAD" เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมงาน "นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา"
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมงาน "นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๘ ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยข้าราชการ บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน พิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย ข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรมเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเปิดงาน "สัปดาห์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ" (Korat Night Book Fair)
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเปิดงาน "สัปดาห์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ" (Korat Night Book Fair) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ(พุ่มเงิน - พุ่มทอง)
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ (บุ่งตาหลั่วตอนล่าง) เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ...

เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๐ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นทน.หลักสูตรเสนาธิการกิจ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอด C สนามบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ นทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๖ และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๙ รร.ชต.ยศ.ทร. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น นายทหารนักเรียน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๖ และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๙ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ บริเวณลานจอด C สนามบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘ ...

รอง ผอ.สธน.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๕๙
   น.อ.นิพนธ์ คำเพ็ง รอง ผอ.สธน.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พ.ย.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ นทน.หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๘ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ครบรอบปีที่ ๖๐ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๘ ...

กองบิน ๑ ร่วมแปรอักษร "ทรงพระเจริญ" และพระปรมาภิไธยย่อ 'ภปร' เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแปรอักษร "ทรงพระเจริญ" และพระปรมาภิไธยย่อ 'ภปร' เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพภาคที่ ๒
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพภาคที่ ๒ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน กองบิน ๑ และมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ ...

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ กองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม.
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.ดำรงศักดิ์ ฟักขำ นักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม.ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าจำหน่ายกาแฟ 1371 KORAT TOWER cofeBar
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าจำหน่ายกาแฟ 1371 KORAT TOWER cofeBar ณ บริเวณอาคารข่าวอากาศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม.
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.สานิตย์ ประวิตรวงศ์ นักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม.ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนการศึกษา และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนการศึกษา และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบรางวัลการประกวดโครงงานของนักเรียน นักศึกษา ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูงทองคัพกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูงทองคัพกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ
ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน กองบิน ๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเยาวชน บน.๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ ต.ค. – ๓๐ ต.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศภษ.ผกพ.บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๒ ครบรอบปีที่ ๒๖ ณ บก.ศปภอ.ทบ.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๘ ...

จก.กง.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน บน.๑
  พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ จก.กง.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน บน.๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันตำรวจ” ครบรอบ ๑๐๐ ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันตำรวจ”
ครบรอบ ๑๐๐ ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
ณ หอประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค ๓ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘
...

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บน.๑ กับ ศปภอ.ทบ.๒
  น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ ฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์
กับทีมฟุตบอลศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒
ณ สนามฟุตบอลศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๘ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ จำนวน ๒๖ คน ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๕๘ ...

การประชุมวางแผนขั้นต้น Initial Planing Conference การฝึกผสม Cope Tiger 2016
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2016 ร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น Initial Planing Conference การฝึกผสม Cope Tiger 2016 ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ต.ค.๕๘
ณ รร.สีมาธานี จ.นครราชสีมา ...

การแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศปี ๒๕๕๙ โดยผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๕๙ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ เพื่อยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และได้แถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะนำผู้บังคับบัญชาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ฝูงบิน ๑๐๓
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ฝ.๑๐๓ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ณ ฝ.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ ...

เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา บชร.๒ ครบรอบปีที่ ๔๘
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา บชร.๒ ครบรอบปีที่ ๔๘ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ ...

ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับและแสดงความยินดีกับ ผวจ.นม. และ รอง ผวจ.นม. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงความยินดีกับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม., นาย สุวิทย์ คำดี รอง ผวจ.นม.และนาย สุรพันธ์ ดิสมาน รอง ผบ.นม. ณ ห้องรับรอง ผวจ.นม. เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ ...

รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ ๔
   น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ ๔ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ ...