สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน(สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๙ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๙  Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๙ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๙ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๙ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๘  Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๘ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๘ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๗ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๖ หน้า ๑    หน้า ๒    หน้า ๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๖  หน้าที่ ๑    หน้า ๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๖ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๕ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๕ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๔ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๔ Download
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๓ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๓ Download