ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
- รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา
- สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๑
- ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
 รายละเอียด