ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙๙ อัตรา  
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น http://job.rtaf.mi.th
- ตั้งแต่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
 รายละเอียด 
   เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี ๒๕๖๐  
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ ๔ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ติดต่อสอบถาม ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๙
 รายละเอียด 
   กองบิน ๑ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
- สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๑
- ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
  รายละเอียด