รอง จก.สบ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการสารบรรณ บน.๑
   น.อ.หญิง รัชฎา รอดสำคัญ รอง จก.สบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการสารบรรณ บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ค.๖๐ ณ หัองประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูง.๑๐๓ บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝูง.๑๐๓ ได้ระลึกถึงวันสำคัญ รวมทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณหน้า ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๔ และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ...


 ตรวจติดตามผลงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองบิน ๑
   น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างทหารอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ ...


 รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำรวจพื้นที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมการจัดสร้างและติดตั้งโซล่าเซลล์
   น.อ.วีระชน นรานุต รอง ผอ.กบภ.กร.ทอ. พร้อมด้วย ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เพื่อเตรียมการจัดสร้างและติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑  ณ ห้อง Blue sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านบุชะอม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านบุชะอม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๐ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๐ ...


 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ออกสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย ณ บ.บุชะอม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บ้านโคกสำราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราณ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ ...


 พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ สังกัดกองบิน ๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราณ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ...


 รอง จก.กร.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ บน.๑
   พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี รอง จก.กร.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอบรมข้าราชการ บน.๑ ที่เข้ารับการบรรจุใหม่
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอบรมข้าราชการ บน.๑ ที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ...


 กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ...


 รอง จก.กร.ทอ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน อ.มวกเหล็ก เดินทางมาศึกษาแนวทางการปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวง บน.๑
   พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนอำเภอมวกเหล็ก เดินทางมาศึกษาแนวทางการปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ...


 ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ...


 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา บน.๑ และพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา บน.๑ และพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ...


 กองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๑ นำรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๐ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชปี ๒๕๖๐
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชปี ๒๕๖๐ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๐ ...


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณและระบบบริหารคุณภาพในการซ่อมบำรุง
   พล.อ.ต.ภานุวัชร์ เปี่ยมศรี วิศวกรอาวุโส ชอ.ทอ. ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณและระบบบริหารคุณภาพในการซ่อมบำรุง โดยคณะ QMS กรมช่างอ ากาศณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ และห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม THAI BOOMERANG 17
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการฝึกฯ ร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม THAI BOOMERANG 17 ณ ห้องพิมาย รร.สีมาธานี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด บน.๑ ประจำปี ๖๐ ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ...


 พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสธ.ทอ. เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๗ (Cope Tiger 2017)
   พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสธ.ทอ. เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๗ (Cope Tiger 2017) ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ ...


 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้รับการประสานจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงชนิดโฟม เพื่อช่วยในการดับเพลิงจากรถบรรทุกน้ำมัน
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือในการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน ณ บริเวณปั้มน้ำมัน susco ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๐ ...


 พิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด บน.๑ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยสนาม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้าวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ ...


 รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
   น.อ.เจริญชัย สารมานิตย์ รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ และแนะนำด้านยุทธการ ณ ห้องประชุม พัน.อย.บน.๑ และมว.สุนัขทหาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
   รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ ...


 หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ...


 เสธ.อย. เดินทางมาสำรวจพื้นที่ตั้งยิงอาวุธต่อสู้อากาศยาน บน.๑
   พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เสธ.อย. เดินทางมาสำรวจพื้นที่ตั้งยิงอาวุธต่อสู้อากาศยาน ระยะปานกลาง ณ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ...


 รอง จก.ขส.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑
   น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ รอง จก.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ ชั้นนายทหารประทวน ศึกษาดูงาน บน.๑
   น.อ.สุทธิพันธุ์ ทัศนียพันธุ์ ผอ.กองอำนวยการ ศปพ.พอ. พร้อมด้วยคณะฯ ศึกษาดูงานแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ ...


 ผอ.สนผ.กบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง บน.๑
   พล.อ.ต.สุรศักดิ์ อินทร์จำนง ผอ.สนผ.กบ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ ...


 คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซล พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ต.พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทหารอากาศ ด้านไบโอดีเซล เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๐ ...


 ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม./ อนุกรรมการและเลขานุการด้านการปราบปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑
   น.อ.ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม./อนุกรรมการและเลขานุการด้านการปราบปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๐ ...


 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญสนามกอล์ฟ กองบิน ๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ คณก.บริหารสนามกอล์ฟ บน.๑ และจนท.สนามกอล์ฟ บน.๑ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญสนามกอล์ฟ บน.๑ ณ ร้านอาหารระเบียงน้ำไทเกอร์ สนามกอล์ฟ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๐ ...


 คณะศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   พันเอก นิรุจ ดวงปัญญา ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ ...


 เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึก COBRA GOLD 2017
   พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ จก.ยก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึก COBRA GOLD 2017 ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ และห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เกษตรสุรนารี ๖๐" ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ...


 สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑
   น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.จร.ทอ. และคณะฯ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ ...


 ปลัดบัญชีทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๑
   พล.อ.ท.สุทัศน์ แสงเดชะ ปช.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๐
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๐ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๐ ...


 รอง จก.จร.ทอ. เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑
   น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.จร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ ...


 บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นทน.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๙๕ และนทน.หลักสูตร นบส. ชุดที่ ๓๗ รร.สธ.ทบ.
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นทน.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๙๕ และนทน.หลักสูตร นบส. ชุดที่ ๓๗ รร.สธ.ทบ. ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ ...


 วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ ...


 สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก
   คุณยุพดี เมืองน้อย ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ มอบหมายให้ ร.ท.หญิง ชยาภรณ์ กาญจนะโภคิน เลขาฯ ชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ ...


 จก.ขว.ทอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว บน.๑
   พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแก่กำลังพล บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแก่กำลังพล บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๐ ...


 พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย. เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐  ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๐ ...


 ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ชวาลา ราชวงศ์ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๘ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๐ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.อย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ รอง ผบ.อย. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และพัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
   น.อ.ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ...


 รอง จก.ยก.ทอ./รอง หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. ตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑
   พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รอง จก.ยก.ทอ./รอง หน.สน.ศอ.ปส.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และศูนย์ฟื้นฟูฯ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ แสดงความยินดีกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ แสดงความยินดีกับ ผบช.ภ.๓ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.ดม. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร บน.๑
   พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผบ.ดม. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร บน.๑ ประจำปี ๖๐ ณ ร้อย ทสห.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 ผอ.ศบภ.บน.๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) จำนวน ๑,๔๒๐ ใบ นำไปส่งที่ ขส.ทอ. ณ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ ศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 ผช.ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑

   พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผช.ผบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เร่งรัดการฟื้นฟู สภาพความพร้อมปฏิบัติการ (FMC) ของ บ.ข.๑๙/ก ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประกอบเหล็กดัด
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประกอบเหล็กดัด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำsนับจาก ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการบริหารจัดการความเหนื่อยล้า ภัยคุกคาม และข้อผิดพลาด กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการบริหารจัดการความเหนื่อยล้า ภัยคุกคาม และข้อผิดพลาด บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด บน.๑ ประจำปี ๖๐ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ...


 เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จว.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๐ ...


 พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 36)
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ ร.ท.ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง ร.ท.ชลธิศ มณีวงษ์ และร.ท.สุรสินธ์ พูลเพิ่ม นักบินขับไล่พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 36) ณ บริเวณลานจอด ข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ รับการอำลา และให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศเหล่าสรรพาวุธ
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ รับการอำลา และให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศเหล่าสรรพาวุธ ที่มาฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครบกำหนดระยะเวลา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก นายก ทต.หนองไผ่ล้อม และผู้แทนอธิการบดี มทส.
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับจาก นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายก ทต.หนองไผ่ล้อม และ รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐพล ผู้แทนอธิการบดี มทส. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑/รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๐ ...


 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ ฝูง.๑๐๓ (Last Solo Class 37)
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.อาณัติ สิงห์เมืองพล นกฝ.ฝยก.ฝูง.๑๐๓ บน.๑ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีในพิธีปล่อยเดี่ยวนักบินขับไล่ ฝูง.๑๐๓ (Last Solo Class 37) ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน บน.๑ ร่วมกับ อบต.หนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ จากประธานหอการค้า จว.นครราชสีมา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ รับการเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่จากนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้า จว.นครราชสีมา และนายไพจิตร มานะศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ กองบังคับการตำรวจภูธร จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ กองบังคับการตำรวจภูธร จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา
   นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ และขอพรปีใหม่ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ณ กองทัพภาคที่ ๒ พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นาย สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ณ เทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...


 หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ ...


 พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัด ๒ กองบิน ๑
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๕๙ ผลัด ๒ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ ...


 กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน. ๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ ...


 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก รอง ผบ.พล.ร.๓ พร้อมด้วยคณะฯ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ ...


 เสธ.พธ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑
   น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประสาน
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประสาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ...


 ประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๐
   น.อ.ฉัตรชาย ธานีรัตน์ ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานการประชุมฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๐
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานการประชุมฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙ ...


 ปธ.คปษ.ทอ.เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๐
   พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ปธ.คปษ.ทอ. ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๖๐
ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙ ...


 จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑
   พล.อ.ท. ปัทม สุทธิสรโยธิน จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามปัญหาการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงอากาศยานตลอดจนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงของ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-9M
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-9M ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๙ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๙ ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบบ้านพักอาศัย
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบบ้านพักอาศัย ณ ลานกีฬาข้างอาคาร KABOOM เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และ หน.นขต.บน.๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
   นางวาสนา เชี่ยวการ ราษฎรบ้านปูน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ปลูกข้าวจำนวน ๕ ไร่
ถูกน้ำท่วมขังมานานไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวได้ จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ศบภ.บน.๑
ณ บ้านปูน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๙ ...


 กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลออกช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการ บน.๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในนาข้าวที่ท่วมขังสูงเนื่องจากอุทกภัย ณ บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ...


 กองบิน ๑ รับซื้อข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นตัวแทนรับซื้อข้าวสารจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโดยตรง เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ และช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ บริเวณโรงสีข้าว บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ...


 โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๐
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ได้จัด จนท.ผกร.บก.บน.๑ ควบคุมการสอบของนักเรียนมัธยม ในโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๙ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-9M
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-9M ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนาให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนาให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ ...


 รอง.ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ การจัดการความรู้ (KM) บน.๑ ประจำปี ๖๐
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ การจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๑ ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-120 (AMRAAM)
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-120 (AMRAAM) และมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ รร.ชต.ยศ.ทร.นทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ รร.ชต.ยศ.ทร. ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งเกี่ยวข้าวในส่วนที่เหลือที่ยังไม่เน่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาให้ได้มากที่สุด ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ...


 กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ ...


  ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางปฏิบัติราชการ กองทัพภาคที่ ๒
   พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ กองทัพภาคที่ ๒ ในการนี้ น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙ ...


  กองบิน ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ ...


  กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...


  กองบิน ๑ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ.
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. เนื่องในวัน "พระบิดาฝนหลวง" ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...


  บน.๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...


  กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร ณ ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...


  กองบิน ๑ จัดกิจกรรมขนส่ง และจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวจากเกษตรกรโดยตรง
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ พร้อมรถบรรทุกจำนวน ๑ คัน รับข้าวสารจากจากสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย มาจำหน่ายบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ ...


  โครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา ณ บ้านน้ำฉ่าสายชล อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ ...


  ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา
   ศบภ.บน.๑ ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา ซึ่งประสบอุทกภัยเป็นจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ณ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๑ จำกัด
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๑ จำกัด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ ...


  รอง จก.กง.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑
   น.อ.ธาดา เคี่ยมทองคำ รอง จก.กง.ทอ.และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๙ ...


  ผบ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙ ...


  เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการ บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙ ...


  ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ผบ.บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ในการเข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ...


  เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ...


  เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๔ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.ท.อนันต์ สร้อยฟ้า ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๔ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน สนามบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๙
...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ...


  ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกองบิน ๑
   พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผอ.สยฝ.ยก.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ บน.๑ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ...


  ผบ.อย. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกองบิน ๑
   พล.อ.ท. จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.อย.พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ...


  รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ...


  เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี ๒๕๕๙
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค ๓ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งยศ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ ณ สำนักงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ ...


  รอง ผชท.ทอ.สิงคโปร์ / ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑  
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ LTC Lee Kiok Kia Assistant Defence Attache of the Republic of Singapore Air Force รอง ผชท.ทอ.สิงคโปร์ / ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๙ ...


  รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC) การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๗
   น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC) การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๗ ณ รร.สีมาธานี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๒ บินครบ ๑,๐๐๐ ชม.  
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.นิพัฒน์ เดชอุดงาม นักบินฝูง ๑๐๒ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ ...


  ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา  
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ ณ สำนักงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ ...


  ผู้แทนผู้บริหารโรงแรมสีมาธานี ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ผบ.บน.๑  
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับผู้แทนผู้บริหารโรงแรมสีมาธานี ห้างสรรพสินคลังพลาซ่า ในการเข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.บน.๑ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ ...


  พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.บน.๑  
   น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ อดีต ผบ.บน.๑ ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอด บ.ข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ ...