ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๒
  พล.อ.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ ปธ.คปษ.ทอ. ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ ในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๒
เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๒ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์
บน.๑ ...


 รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
  น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๑ ให้แก่กำลังพลกลุ่มเสี่ยงของ บน.๑ อายุต่ำกว่า ๓๐ ปี จำนวน ๑๒๐ คน ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ครบรอบ ๖๘ ปี

  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ครบรอบ ๖๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และพิธีขอพรจากผู้บังคับการกองบิน ๑เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร และพิธีขอพรจาก ผบ.บน.๑ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...


 เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๑
  พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ ปราสาทหินพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
  น.อ.ประภาส สอนใจดี รอง ผบ.รร.สธ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง บน.๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ให้แก่กำลังพล กองบิน ๑
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ณ บริเวณสระน้ำเจ้าคุณ บ้านหนองแฟบ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...


 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกทหารกำลังพล กองบิน ๑
  พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการกำลังพล เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกทหารกำลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๑
  พล.อ.ท.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผบ.อย. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน และตรวจการปฏิบัติของทหารกองเกียรติยศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ พัน.อย.บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทัศนศึกษา กองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ เดินทางมาทัศนศึกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุปแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ กองบิน ๑
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ บน.๑ ประจำปี ๖๑ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ณ สนามกีฬา บน.๑ ...


 รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก
  น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เดินทางมาประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๑
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ จนท.ทสส.ทอ. เดินทางมาประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...


 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ และเปิดฝาย ลำดับที่ 111 เปิดระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และปลูกต้นไม้โครงการ
“ป่ารักษ์น้ำโลใหญ่ชัยภูมิ” อ.เมือง จว.ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๑ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างไม้
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างไม้ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๑
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...


 รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก
  น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธ บ.ข.๑๙/ก
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ ...


 เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๑
  พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา จก.ขว.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าวประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
  พล.ท.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑
ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.๒, ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์
บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ ...


 โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๒
  บน.๑ โดย ผกร.บก.บน.๑ ควบคุมการสอบของนักเรียนในโครงการช้างเผือก ประจำปี ๖๒ เพื่อต้องการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารส่วนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๑ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...


 เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑
  พล.อ.ต.ธาดา เคี่ยมทองคำ จก.กง.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนสำหรับสารวัตรทหาร สังกัด กองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนสำหรับสารวัตรทหาร สังกัด บน.๑
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องโถง ร้อย.ทสห.บน.๑ ...


 พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๖๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี บน.๑ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑
ณ วัดแสงธรรมโคกแขวน อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
   น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ณ บริเวณอาคาร บก.บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๑ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทัศนะศึกษา กองบิน ๑
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ต.ภัทรนันท์ โสมะนันทน์ รอง หน.ผกร.บก.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน รร.บ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา เดินทางมาทัศนะศึกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุป ผคยอ.บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ พล.ต.วรชัย คุณกมุท ผบ.พล.พัฒนา ๒ ณ  กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๑ ...


 คณะหน่วยบินฝนหลวงเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณะหน่วยบินฝนหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.บน.๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ แสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บ.ข.๑๙/ก
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ แสดงความยินดีกับนักบินฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บ.ข.๑๙/ก เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๑  ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๑ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...


 ประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๒ กองบิน ๑
   น.อ.บุญเลิศ รัตนสำลี รอง ผอ.กจท.สนผ.กบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนะนำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการส่งกำลังบำรุงของ บ.ข.๑๙/ก และการจัดหาโดยวิธี FMS เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๑ ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ นายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ณ อาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา และ พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ ณ  กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๓
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี, แม่ทัพน้อยที่ ๒ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดศิลธรรม ผอ.โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา, พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.๒ ณ บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา และ ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ ...


 รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
   น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...


องคมนตรีประชุม ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ...


พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ...


เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑
  พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล จก.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ...


พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี ๖๒ รวมทั้งแนวทางการพัฒนากองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมชี้แจงนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี ๖๒ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา บน.๑
โดยมี น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เยี่ยมคำนับ รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ณ อาคารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พ.ต.อ.อรุษ คำตุ้ย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง ณ สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา และ พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผบ.มทบ.๒๑ ณ บก.มทบ.๒๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๑ ...


เสนาธิการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือน ต.ค.๖๑ ณ อาคารหอประชุม ๗๐ ปี รร.ราชสีมาวิทยาลัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ ...


พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ
ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๖๑ ณ ห้องประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค ๓ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่
๑๗ ต.ค.๖๑ ...


เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบปีที่ ๒๙ ณ บก.ศปภอ.ทบ.๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอธิบดีอัยการภาค ๓
  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑
และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและนายกิตินันท์ เจริญสุข อธิบดีอัยการภาค ๓
ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ แม่ทัพภาคที่ ๒, ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และผู้บังคับการศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒
  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑
และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ
พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จังหวัดนครราชสีมา
และนาวาอากาศเอก ณรงค์ เตมานิ ผู้บังคับการศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒ ณ ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...


รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
  น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๑ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คุณ วันเพ็ญ สุวัฒโนดม ประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ และ เรืออากาศโท อนันต์ บุญทา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร ทางอากาศนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวกองบิน ๑
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาว บน.๑ ณ บริเวณเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๑ ...


นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ และนายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๑ ...


พิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาผู้บังคับการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย อดีต ผบ.บน.๑ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ท่านใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด บน.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑ ...


กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.กรม นร.รร.ตท.สปท. นำคณะอาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๑ ...


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เดินทางมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑
   พล.อ.ต.วิฑูรย์ ตรีพรม ผอ.สพร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๑ ...


กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.ต.ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผบ.วทบ. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ ...


กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ บน.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ โครงการฝึกหลักสูตรรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๒/เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา ๖๑ เดินทางมาฝึกงานกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ โครงการฝึกหลักสูตรรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๒/เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา ๖๑ เดินทางมาฝึกงานกองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม.
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๑ ...


เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี ประธานอนุกรรมการแพทย์ประจำบ้าน พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรม Wing 1's Got Talent Season 4”
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรม Wing 1's Got Talent Season 4” เพื่อเสริมสร้างกองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ ...


รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
   น.อ.นรัญจ์ หิญชีระนันทน์ ผบ.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ...


ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๒
กองบิน ๑

  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูง.๑๐๒ บน.๑
ณ ฝูง.๑๐๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ ...


 รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑
ด้านนิรภัยอากาศยานและลานจอด

  น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น บน.๑ ด้านนิรภัยอากาศยานและลานจอด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ ...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ...


  กองบิน ๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
  น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ ...


  กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพล ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ณ บริเวณ Variety Hall ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ...


  กองทัพอากาศจัดงานเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก
  “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” ณ หอบังคับการบิน บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ ...


  รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
  น.อ.นิธิศ แสวงสุข รอง ผอ.รร.กบ.กสล.สกบ.กบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และอาคารคลังพัสดุ บน.๑ ...


  กองบิน ๑ จัดการฝึกผู้บังคับเรือยนต์ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ จัดฝึกผู้บังคับเรือยนต์ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ สนามกอล์ฟไทเกอร์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ...


  พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑
  น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว บน.๑ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ ...


  เลขานุการสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกิจการ กองบิน ๑
  น.อ.ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ./เลขนุการ สนง.อาเซียน ทอ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามแผนงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ ...


  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑  ณ ห้อง Blue sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ ...


  เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ ในสาขาเครื่องหนัง
  น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ ในสาขาเครื่องหนัง ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๑ ...


  รองประธานอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑
  น.อ.วรกฤต มุขศรี รอง ผบ.ดม./รองประธานอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ ...


  พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ สังกัดกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ...


  เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับการตรวจติดตามและ ประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ
  น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ...


  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ...


 พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
  น.อ.ทศกร กายเพชร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก เดินทางมาตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ บน.๑ รุ่นปี ๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๑ ...


 พิธีปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.พันเทพ เนียมพลอย ผอ.กยก.บก.อย. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ พัน.อย.บน.๑ ประจำปี ๖๑ ณ พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ ...


 การฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.จณัตว์ ภัทรดิลก หัวหน้าส่วนวางแผนการฝึกพร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาวางแผนการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ พัน.อย.บน.๑ ประจำปี ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ ...


 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๑ และพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา บน.๑ และพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ ณ บริเวณห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสักการะ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะของชาว บน.๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บน.๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๖๑ ณ บริเวณเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพอากาศ
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารธูปะเตมีย์  บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๑ ...


 ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๒ ในโอกาสที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.ฉลองชัย ใยไหม ผบ.ฝูง. ๑๐๒ บน.๑ น.ต.ธนพล จันทร์หอม นตฐ.บน.๑ และ น.ต.เบญจพล เขียวชอุ่ม นยก.ฝยก.ฝูง. ๑๐๒ บน.๑ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑  ...


 กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพล ๒๐ คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ วาไรตี้ฮออล์ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑ ...


 ผบ.ทอ. เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018
  พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๑ ...


 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผอ.สนผ.กร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ ...


 เจ้ากรมช่างอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑
   พล.อ.ท.ม.ล.เทพสฤษดิ์  เทวกุล จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑ และหน่วยสมทบ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสมทบสังกัดกรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ ...


 รอง จก.สพ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพาวุธ บน.๑
   พล.อ.ต.ไชยวัฒน์ กาศโอสถ รอง จก.สพ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพวุธ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เดินทางมาเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ ...


 เสธ.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑
   น.อ.ธีรพล สนแจ้ง เสธ.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน บน.๑
   น.อ.ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ รอง ผอ.สตน.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม บน.๑
   น.อ.จักรวัชร จงสืบสุข รอง ผอ.สนภ.ทอ. และคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ทอ.เดินทางมาตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๑ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 รอง จก.สก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑
   น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑ ณ พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.ยศ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑
   พล.อ.ต.อำนวย สมวงศ์ เสธ.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้กับประชาชน ณ บ้านกรีน ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ และเยาวชน ณ รร.ทหารอากาศบำรุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑
   พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง รอง ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างตัดผม
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างตัดผม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผขส.บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง บน.๑ ณ ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิรภัยภาคพื้น บน.๑
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิรภัยภาคพื้น บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม STAR FIRE บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ สอ.รฝ.
   น.อ.ชลจักร์ ปัญจะ รอง ผบ.รร.สอ.รฝ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรชั้นนายเรือ สอ.รฝ. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง จก.ยก.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ ...


 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลกองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑ ...


 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑
   พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ ผทค.พิเศษ ทอ. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ ...


 ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการกำลังพล เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกทหารกำลังพล บน.๑
   พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการกำลังพล เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ จำพวกทหารกำลังพล บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ ...


 รอง จก.ขว.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว บน.๑
   พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง จก.ขว.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ รพ.กองบิน บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล วันขึ้นปีใหม่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ณ รพ.กองบิน บน.๑  เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ ...


 พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38)
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินขับไล่พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38) ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ...


 ปธ.คปษ.ทอ. เดินทางมาอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑
   พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน ปธ.คปษ.ทอ. ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ...


 รอง จก.พธ.ทอ.พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑
   น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, ฝพธ.บน.๑, คลังพัสดุ บน.๑ และ มว.จัดหา บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๖๑ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย
   พันเอกหญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และลานหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ...


 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑ ...