ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑
   พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผอ.สนผ.กร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ ...


 เจ้ากรมช่างอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑
   พล.อ.ท.ม.ล.เทพสฤษดิ์  เทวกุล จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑ และหน่วยสมทบ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสมทบสังกัดกรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ ...


 รอง จก.สพ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพาวุธ บน.๑
   พล.อ.ต.ไชยวัฒน์ กาศโอสถ รอง จก.สพ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพวุธ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และผสพ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เดินทางมาเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ ...


 เสธ.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑
   น.อ.ธีรพล สนแจ้ง เสธ.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน บน.๑
   น.อ.ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ รอง ผอ.สตน.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม บน.๑
   น.อ.จักรวัชร จงสืบสุข รอง ผอ.สนภ.ทอ. และคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ทอ.เดินทางมาตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๑ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 รอง จก.สก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑
   น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑ ณ พัน.อย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.ยศ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑
   พล.อ.ต.อำนวย สมวงศ์ เสธ.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ ...


 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้กับประชาชน ณ บ้านกรีน ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ และเยาวชน ณ รร.ทหารอากาศบำรุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑
   พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง รอง ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างตัดผม
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างตัดผม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผขส.บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง บน.๑ ณ ผขส.บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิรภัยภาคพื้น บน.๑
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิรภัยภาคพื้น บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม STAR FIRE บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ สอ.รฝ.
   น.อ.ชลจักร์ ปัญจะ รอง ผบ.รร.สอ.รฝ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรชั้นนายเรือ สอ.รฝ. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
   พล.อ.ต.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง จก.ยก.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ ...


 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลกองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑ ณ อาคารบรรยายสรุป Star Fire บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑ ...


 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑
   พล.อ.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ ผทค.พิเศษ ทอ. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ ...


 ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการกำลังพล เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการจำพวกทหารกำลังพล บน.๑
   พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะฝ่ายอำนวยการกำลังพล เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ จำพวกทหารกำลังพล บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ ...


 รอง จก.ขว.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว บน.๑
   พล.อ.ต.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง จก.ขว.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ ...


 เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้
   น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ รพ.กองบิน บน.๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล วันขึ้นปีใหม่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ณ รพ.กองบิน บน.๑  เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ ...


 พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38)
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินขับไล่พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38) ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ...


 ปธ.คปษ.ทอ. เดินทางมาอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑
   พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน ปธ.คปษ.ทอ. ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ...


 รอง จก.พธ.ทอ.พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑
   น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, ฝพธ.บน.๑, คลังพัสดุ บน.๑ และ มว.จัดหา บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๖๑ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย
   พันเอกหญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และลานหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ...


 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑ ...