ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๖๑ กองบิน ๑
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
   พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย
   พันเอกหญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และลานหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีสาบานตน กำลังพล บน.๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ...


 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
   พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑ ...