น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมชี้แจงนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี ๖๒ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา บน.๑ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย อดีต ผบ.บน.๑ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ท่านใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๑ ...
Read More