น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ออกหน่วยมิตรโดยมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ และขนมขบเคี้ยวให้กับน้องๆ เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองปรู ณ ร.ร.บ้านหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ...
Read More 

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดอบรมโครงการเครือข่ายข่าวประชาชนรอบที่ตั้ง บน.๑ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ จัดฝึกผู้บังคับเรือยนต์ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสนามกอล์ฟไทเกอร์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ ...
Read More