นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ บน.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๑ ...
Read More