น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ ณ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ณ ห้อง Blue sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ ...
Read More