ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ...
Read More 

พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ ๖๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑ ...
Read More