พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ จก.ยก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึก COBRA GOLD 2017 เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ...
Read More 

น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๐ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ...
Read More 

น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.จร.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ ... ... 
Read More