น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราณ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ...
Read More 

น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ...
Read More 

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด บน.๑ ประจำปี ๖๐ ณ สนามกีฬา บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ...
Read More