น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี เลขาฯ ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือในการดับเพลิง ณ บริเวณปั้มน้ำมัน susco ต.นกออก อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐ ...
Read More 

น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ ...
Read More 

น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ...
Read More