ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ...


 กองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๑ นำรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
ณ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ ...


 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้รับการประสานจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงชนิดโฟม เพื่อช่วยในการดับเพลิงจากรถบรรทุกน้ำมัน
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือในการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน ณ บริเวณปั้มน้ำมัน susco ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๐ ...


 หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา
  น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ...


 ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐ ...


 ผอ.ศบภ.บน.๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) จำนวน ๑,๔๒๐ ใบ นำไปส่งที่ ขส.ทอ. ณ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ...


 รอง ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑/รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๐ ...


 ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครางการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน บน.๑ ร่วมกับ อบต.หนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ...


 หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
  นางวาสนา เชี่ยวการ ราษฎรบ้านปูน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ปลูกข้าวจำนวน ๕ ไร่ ถูกน้ำท่วมขังมานานไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวได้ จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ศบภ.บน.๑ ณ บ้านปูน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๙...


 ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการกองบิน ๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลออกช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการ บน.๑ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในนาข้าวที่ท่วมขังสูงเนื่องจากอุทกภัย ณ บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙...


 กองบิน ๑ รับซื้อข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
  น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นตัวแทนรับซื้อข้าวสารจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโดยตรง เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ และช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ บริเวณโรงสีข้าว บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙...


 ผบ.บน.๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนาให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนาให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ ...


 ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเร่งเกี่ยวข้าวในส่วนที่เหลือที่ยังไม่เน่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาให้ได้มากที่สุด ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ...


 กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ...


 ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ ...


 กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ....


 บน.๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...


 กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ / ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน บน.๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร ณ ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...


 โครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา ณ บ้านน้ำฉ่าสายชล อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมขนส่ง และจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวจากเกษตรกรโดยตรง
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ พร้อมรถบรรทุกจำนวน ๑ คัน รับข้าวสารจากจากสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย มาจำหน่ายบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ ...


  ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา
  ศบภ.บน.๑ ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา ซึ่งประสบอุทกภัยเป็นจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ณ ต.วังหิน อ.โนนแดง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ ...


  อ่านเพิ่มเติม...