กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ...
  กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๐ ...
  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ...
  กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน. ๑ มอบหมายให้ น.ท.พศิน สมบัติทวี หน.ผกร.บก.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ...
  กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ...
  รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ...
  กองบิน ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ ...
  กองบิน ๑ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ.
    น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. เนื่องในวัน "พระบิดาฝนหลวง" ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ...
  ผบ.บน.๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป
    น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙ ...
  ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง"
    น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ...
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
    น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ...
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์
    น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๙
...
  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ...
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
   น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ...
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
   น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ...
  อ่านเพิ่มเติม...