ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑ 
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ ...


  อ่านเพิ่มเติม...