ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ ...


  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ ...


  กองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  น.ท.หญิง เยาวลักษณ์ สุวรรณพา ผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ ...


  กองบิน ๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  น.ท.พะเยา โชคค้า ผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ ...


  ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  น.ท.พะเยา โชคค้า ผู้แทน ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร - อาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๘๗ รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ ...


  รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๑ ...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ ...


  อ่านเพิ่มเติม...