รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๑ ...


  ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ ...


  อ่านเพิ่มเติม...