ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.พ.๖๐
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารผลิต ๖ ณ โรงงานซีเกทโคราช บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๖๐
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบิน บน.๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐ ...
 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" จรัสแสงแห่งองค์พระภูบาล ตระการโชติช่วงสู่ปวงประชาเมืองย่าโม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ...
 
   รับ – ส่ง พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ...