HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รอง ผบ.บน.๑/รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.หนองจะบก บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ทางเข้าบ้านกรีน กม.๕ เส้นบายพาส นครราชสีมา-ขอนแก่น โดยให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่ม ผ้าเย็น ผัดหมี่โคราช และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนที่เดินทางผ่านจุดบริการของ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ...