HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   รอง ผบ.อย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๑
 
          พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ...