HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
 
          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อสักการะ และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของนักรบไทยในอดีต โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ...