HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผอ.ศบภ.บน.๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ จัดรถบรรทุกขนกระสอบทรายขนาดใหญ่ (BIGBAG) จำนวน ๑,๔๒๐ ใบ นำไปส่งที่กรมขนส่งทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแนวกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายขนาดใหญ่จากคุณ เชาวลิต ใจหาญ ณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ...