HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 36)
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง เรืออากาศโท ชลธิศ มณีวงษ์ และเรืออากาศโท สุรสินธ์ พูลเพิ่ม นักบินขับไล่พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 36) โดยมีนาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ และข้าราชการฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอด ข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ...