HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕๐ คน โดยมีนาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ดังกล่าว ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ...