HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐
 
         นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ...