HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๖๐ กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ โดย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้มีบรรดาประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม ที่จัดขึ้นอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงเครื่องบินเล็ก การแสดงการบินผาดแผลง การแสดงการบินการสู้รบในอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน การแสดงค้นหาและช่วยชีวิตร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ การแสดงการบินหมู่ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงกิจกรรมแจกของขวัญให้เด็กๆ ณ สนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ...