HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๘ จำนวน ๑๑๕ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ...