HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการบริหารจัดการความเหนื่อยล้า ภัยคุกคาม และข้อผิดพลาด กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการบริหารจัดการความเหนื่อยล้า ภัยคุกคาม และข้อผิดพลาด กองบิน ๑ ได้รับเกียรติจากวิทยากรสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยในช่วงเช้า นาวาอากาศตรี อานนท์ ธรรมานุรักษ์กิจ บรรยายให้ความรู้เรื่อง Fatique Management และในช่วงบ่าย นาวาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ บรรยายให้ความรู้เรื่อง Threat and Error Management ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐