HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย
 
          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงวีรกรรม และคุณงามความดีของนักรบไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราช และอธิปไตยของประเทศ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสาวรีย์ท้าววีรไทย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ...