HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
    ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          นนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ...