HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
 
          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์วีรมหากษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรม อันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ...