HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการ การศึกษา การฝึก และสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ...