HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    จก.พอ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
 
          จก.พอ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑ พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ / ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑ อีกทั้งยังแนะนำวิชาการแก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการจัดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจำการของ กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ , โรงพยาบาลกองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ...