HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชม. และแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศตรี พัชระ ทองประมูล นายทหารการฝึก ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ในโอกาสที่ทำการบินกับ บ.ข.๑๙/ก ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง และร่วมแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๓ ทำการบินเปลี่ยนแบบกับ บข.๑๙/ก ได้แก่ เรืออากาศโท ประวันต์ จั่นตอง เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ แก้วพรมมา และเรืออากาศโท ปวีร์ บุญเกตุ ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ...