HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ นบ.ขับไล่พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38)
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท ปิยะชาติ ศิริบูลย์ เรืออากาศโท สุปรีย์ เส็งพานิชย์ และเรืออากาศโท พรพิศณุ ลุ่มรวย นักบินขับไล่พร้อมรบ บ.ข.๑๙/ก ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT READY CLASS 38) โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ และข้าราชการฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ...