HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ปธ.คปษ.ทอ. เดินทางมาอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
         พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาอ่านสารอวยพร ปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ระจำปี ๖๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ...