HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
 
         พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะฝ่ายอำนวยการ กรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ เพื่อเสนอแนะนโยบายให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือ หรือระเบียบ/คำสั่ง รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านยุทธการ และการฝึกให้กับกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...