HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.ขว.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว บน.๑
 
         พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว และด้านการรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ...