HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ...