HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ รพ.กองบิน บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ...