HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมสัมมนา ปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองบิน ๑ โดยมี พันตำรวจตรี มงคล ขุมทอง และพันจ่าเอก ยงยุทธิ์ พิมดี นักสอบสวนสืบสวนชำนาญการ สำนักปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ๓ ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการอบรมฯ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ...