WING 1 HOME OF TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
         พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๓๕๒ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ...