HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ สอ.รฝ.
 
         นาวาเอก ชลจักร์ ปัญจะ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...