HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   คณะอาจารย์และนักศึกษา วสท.สปท. เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๑๑๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ...