HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้อง ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และแนะนำหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับmณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑, ฝ่ายพลาธิการกองบิน ๑, คลังพัสดุกองบิน ๑ และหมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ...