HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึก COBRA GOLD 2017
 
         พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึก COBRA GOLD 2017  เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๖ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม และการประยุกต์ใช้กำลังรบ  ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ และห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...