HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
 
         พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ จำนวน ๙๓ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...