HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   จก.ขว.ทอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว บน.๑
 
         พลอากาศโท นพฎล ทองพุ่ม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๓ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๖๐ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว และด้านการรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...