HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ปลัดบัญชีทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๑
 
         พลอากาศโท สุทัศน์ แสงเดชะ ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายวิทยาการปลัดบัญชี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...